Ajankohtaista

Muutoksia yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntarjoajien lupa- ja rekisteröintimaksuihin

Vuotta 2017 koskeva asetus tuo korotuksia eräisiin yksityisistä sosiaalipalveluista perittäviin lupa-, rekisteröinti- ja muihin maksuihin. Yksityisen terveydenhuollon vuosimaksu pienenee, muutoin terveydenhuollon maksuihin ei tule muutoksia.

Samaa sukupuolta olevien parien vihkiminen mahdollista maistraateissa maaliskuun alusta

Avioliittolain ja rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain muutokset tulevat voimaan maaliskuun alussa. Parisuhteen rekisteröinti ei enää sen jälkeen ole mahdollista Suomessa, vaan samaa sukupuolta olevat henkilöt voivat solmia avioliiton.

Vuoden 2016 toimintakertomukset annettava viimeistään 28.2.2017

 

HENKILÖHAKU

Ajassa

AVI Twitterissä