Ajankohtaista

Työsuojeluviranomaisen valtakunnalliseen puhelinneuvontaan tullut jo yli 15 000 soittoa

Nyt asiantuntevan työsuojeluviranomaisen tavoittaa virka-aikana riippumatta siitä, mistä päin Suomea soittaa. Palvelusta saa ohjeita ja apua niin työsuhteen ehtoihin, työturvallisuuteen kuin työssä esiintyvään häirintään ja syrjintään liittyen. Neuvonnan kautta voi tehdä myös valvontapyyntöjä.

Aluehallintovirasto ohjeistaa terrorismin rahoittamisen estämisessä 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on julkaissut toimintaohjeen terrorismin rahoittamisen estämiseksi. Ohje on suunnattu toimijoille, joita aluehallintovirasto valvoo rahanpesulain nojalla. Tavoitteena on auttaa ESAVIn valvomia tahoja arvioimaan, millaisia terrorismin rahoittamisen riskejä niiden omaan toimintaan mahdollisesti liittyy, ja miten riskien toteutumista voidaan ehkäistä.

Sote-valvontaohjelman toimeenpano etenee – Valvira ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tekivät ohjaus- ja arviointikäynnin Tampereen Acuta-päivystykseen

Päivystystoiminnan valvonta on yksi vuoden 2016 suunnitelmallisen valvonnan painopisteistä, sillä päivystystoiminnan asiakas- ja potilasturvallisuusriskit ovat viranomaisten havaintojen perusteella ja toisaalta toiminnan luonteesta johtuen merkittävät...

   
Lisää tiedotteita

HENKILÖHAKU

Ajassa

AVI Twitterissä