Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Aluehallintovirasto ei vahvistanut Näkkälän paliskunnan uusia rajoja

Lappi

Lapin aluehallintovirasto on 25.10.2019 tekemällään päätöksellä hylännyt Näkkälän paliskunnan esityksen paliskunnan jakamisesta.

Näkkälän paliskunta oli alun perin 25.6.2014 päättänyt paliskunnan jakamisesta kahteen osaan. Aluehallintovirasto hylkäsi paliskunnan jakamisen päätöksellään 19.3.2015. Päätöstä käsiteltiin Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa, josta asia palautui jälleen aluehallintoviraston käsiteltäväksi joulukuussa 2018.

Poronhoitolain 6 §:n mukaan Lapin aluehallintoviraston tehtävänä on vahvistaa paliskuntien rajojen muutokset. Aluehallintovirasto katsoi tässä tapauksessa saamiensa selvitysten perusteella, että Näkkälän paliskunnan päättämä jako olisi ollut epäoikeuden­mukainen eteläosaan jääville poronomistajille. Jakoesityksen mukaisen eteläosan laidunolosuhteet olisivat asiasta saatujen selvitysten perusteella jääneet pohjoisosaa huonommiksi. Saamelaiskäräjien erilaisesta käsityksestä huolimatta aluehallintovirasto katsoi, että saamelaisen poronhoidon edellytykset voidaan turvata poronhoitolain mukaisesti myös nykyisessä paliskunnassa.

Näkkälän paliskunnan rajoja koskevasta aluehallintoviraston päätöksestä voi valittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Päätös Näkkälän paliskunta

Valitusosoitus

Lisätietoja:

läänineläinlääkäri Risto M. Ruuska, p. 0295 017 381, etunimi.sukunimi@avi.fi

Lapin AVI


Päivitetty