Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Apulaisoikeuskansleri huomautti lastensuojelun kantelujen käsittelyajoista

Apulaisoikeuskansleri Puumalainen on antanut päätöksen lastensuojelua koskevien  kantelujen käsittelyajoista Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa. Otamme nöyrästi vastaan huomautuksen siitä, että käsittelyajat ovat olleet kohtuuttomat.
Nyt jatkamme kantelujen ruuhkien purkua ja päätöksessä havaittujen epäkohtien korjaamista.  Kaksi vuotta sitten lastensuojelun voimavarat kaksinkertaistettiin ja virasto seuraa voimavarojen riittävyyttä ja niiden suuntaamista jo laadittujen suunnitelmien mukaisesti.  Kanteluprosessin kehittämistä jatketaan tekemällä samalla vertaisarviointia muiden avien kanssa.

Yhteenvetona jatkotoimista:

1)    lastensuojelun valvontaresurssit turvataan

2)    kanteluprosessia tehostetaan, valvotaan suunnitemallisemmin kantelujen käsittelyä ja uudistetaan prosessia,

3)     ennakoivaan ohjaukseen panostetaan

Lisätietoja:

Terttu Savolainen  ylijohtaja terttu.savolainen@avi.fi

Linkki päätökseen

 


Päivitetty

lomakkeet