Kirjastojen käyttö on kasvanut Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla – yleisten kirjastojen vuoden 2019 tilastot nyt julkaistu

Pohjois-Suomi

Kirjastot ovat merkittävä osa monien kansalaisten arkea. Kirjaston tapahtumat ja käyttäjäkoulutukset lisäävät selvästi hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastot järjestivät vuonna 2019 yhteensä yli 4000 tapahtumaa. Osallistujia niissä oli lähes 75 000. Maakuntien yhteinen eKirjasto moninkertaisti e-aineiston käytön. E-kirjojen lainaus kasvoi 53 %, e-lehtien käyttö kasvoi 34 % ja e-kuvatallenteiden 92 %.

Kirjastojen omatoimikäyttö kasvaa

Omatoimiset aukiolotunnit lisääntyivät Kainuussa 59 % eli yli kaksinkertaistuivat. Vaikka aukiolotunnit, jolloin henkilökuntaa paikalla, laskivat hieman (-4 %), kokonaisaukiolotuntien kasvu oli 26 %. Lähes kaikissa Kainuun kirjastoissa on omatoimiaukiolo käytössä. Pohjois-Pohjanmaalla kasvu oli hiukan maltillisempaa: omatoimiset aukiolotunnit kasvoivat 30 %, myös aukiolotunnit, jolloin henkilökuntaa paikalla, kasvoivat hiukan (3 %), kokonaisaukiolotuntien kasvu oli 12 %. Pohjois-Pohjanmaalla omatoimikirjastopalveluja tarjoaa alle puolet kunnista. Oulun vahva panostus omatoimikirjastopalveluihin näkyy Pohjois-Pohjanmaan kokonaisluvuissa.

Yli 4 miljoonaa kirjastokäyntiä ja 8,4 miljoonaa lainaa

Fyysiset käynnit/asukas ovat pysyneet ennallaan Kainuussa (7,71) ja aavistuksen nousseet Pohjois-Pohjanmaalla (2018: 9,17 ja 2019: 9,19). Vuonna 2019 tehtiin Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueella yhteensä 4,35 milj. fyysistä kirjastokäyntiä.

Kirja-aineiston lainaus kasvoi Kainuussa 0,6 % ja Pohjois-Pohjanmaalla 3,4 % vuonna 2019 vuoteen 2018 verrattuna. Kokonaislainaus Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla pysyi suunnilleen edellisvuoden tasolla, koko maassa kokonaislainaus kasvoi noin prosentin. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastoista annettiin yhteensä 8,4 milj. lainaa vuonna 2019 (kokonaislainaus). Lainaus asukasta kohden nousi Kainuussa (2018: 15,6 ja 2019: 15,7) ja pysyi ennallaan Pohjois-Pohjanmaalla (17,4). Kokonaislainaus asukasta kohden on Kainuussa koko maan keskiarvon mukaista (15,7), mutta Pohjois-Pohjanmaalla lainataan asukasta kohden enemmän kuin koko maassa keskimäärin.

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yhteinen eKirjasto moninkertaisti e-aineiston käytön

Vuonna 2019 Lainanpäivänä eli 9.2. Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla otettiin käyttöön yhteinen eKirjasto. E-kirjojen hankinta kasvoi alueella 29 % edellisestä vuodesta, e-kirjojen lainaus kasvoi 53 % eli kaksinkertaistui, e-lehtien käyttö kasvoi 34 % ja e-kuvatallenteiden käyttö kasvoi 92 %. E-aineistokulut kasvoivat kuitenkin vain 21 % koko alueella. E-aineistojen osuus on kuitenkin edelleen alle prosentin kirjastojen kokoelmista.

Kirjastoaineiston hankinta laski

Kirjastoaineiston hankinta on laskenut Pohjois-Pohjanmaalla 12 %, Kainuussa vain 1 %. Kirjahankinta on pysynyt Kainuussa ennallaan, mutta Pohjois-Pohjanmaalla laskenut 11 %. Kainuussa lastenkirjojen hankinta on kasvanut 8,7 %, Pohjois-Pohjanmaalla laskenut hiukan (-1,2 %). Lastenkirjojen lainaus kuitenkin kasvoi edelleen: Kainuussa 4,0 % ja Pohjois-Pohjanmaalla 4,6 %.

Kirjaston tapahtumat ja käyttäjäkoulutukset lisäävät hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä

Kirjastot ovat merkittävä hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä luova toimija. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastot järjestivät vuonna 2019 yhteensä yli 4000 tapahtumaa, joissa osallistujia oli lähes 75 000. Tapahtumien määrä kirjastoissa on jatkanut kasvua Pohjois-Pohjanmaalla (10,7 %), mutta Kainuussa oli laskua (-5,2 %).  Kirjastojen järjestämien tapahtumien merkitys korostuu pienissä kunnissa. Erityisesti Hailuodon kirjasto on kunnostautunut tapahtumien järjestämisessä. Siellä järjestetään ylivoimaisesti eniten tapahtumia suhteutettuna asukaslukuun ja kappalemääräisestikin Hailuodon kirjasto järjestää tapahtumia enemmän kuin moni isompi kirjasto Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastot järjestivät yhteensä 2800 käyttäjäkoulutusta, joissa oli reilut 52 000 osallistujaa. Käyttäjäkoulutuksista ja tapahtumista suuri osa liittyi kirjallisuuteen ja lukemisen edistämiseen, mutta kirjastot järjestivät paljon myös digitaitoihin liittyviä koulutuksia.

Kirjastojen käyttöluvut kertovat, että kirjastot ovat merkittävä osa monien kansalaisten arkea. Tämä on huomattu erityisesti nyt poikkeustilan aikana, kun kirjastot on jouduttu sulkemaan koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi. - Toivottavasti nyt asiakkaat löytävät entistä enemmän kirjastojen e-aineiston ja muut verkkopalvelut, toivoo kirjastotoimen ylitarkastaja Merja Kummala-Mustonen Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta. Kirjastot ovat innovatiivisesti siirtäneet toimintaansa verkkoon: satutunteja, lukupiirejä, vinkkausta ja opastusta on tarjolla monella kanavalla.

Yleisten kirjastojen tilastot 2019 valmistuivat 1.4.2020 ja ovat tutustuttavissa osoitteessa: http://visualisointi.kirjastot.fi/tilastot  ja http://tilastot.kirjastot.fi.

Lisätietoja:
kirjastotoimen ylitarkastaja Merja Kummala-Mustonen, puh. 0295 017 552
merja.kummala-mustonen(at)avi.fi

 

 


Päivitetty