Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2020

Avi valvoi vuonna 2019 lastensuojelun lakisääteisiä määräaikoja (Pohjois-Suomi)

- Lastensuojelulain mukaiset määräajat toteutuivat aiempaa paremmin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueella.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) lastensuojelun valtakunnallisessa määräaikojen tiedonkeruussa (lokakuu 2018 – maaliskuu 2019) Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueella todettiin viiden (5) kunnan tai kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollossa määräaikojen ylittyneen. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella ei ollut Valviran valvontaan tulevia kuntia. Valvontaa kohdistettiin kuntiin, joissa määräaikojen ylitykset ovat toistuvia ja ylitysten määrä on prosentuaalisesti tai lukumäärällisesti suuri.

Aluehallintoviraston valvontaan tulivat Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kajaani ja Sotkamo), Puolangan ja Limingan kunnat, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä sekä Oulun kaupunki, joissa määräajat ylittyivät. Aluehallintovirasto kiinnitti Oulun kaupungin, Puolangan ja Limingan kuntien sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän huomiota vastaisen toiminnan varalle palvelujen asianmukaiseen järjestämiseen siten, että lastensuojelulain määräaikoja tulee noudattaa. Lisäksi aluehallintovirasto ilmaisi käsityksenään Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle, että palvelutarpeen arviointien valmistumisesta on huolehdittava lastensuojelulain 26§:ssä ja sosiaalihuoltolain 36§:ssä säädetyissä määräajoissa.

Kunnat toimittivat valvontaviranomaiselle selvityksen toimenpiteistä, joilla tilannetta pyritään korjaamaan ja saattamaan lastensuojelulaissa säädetyt määräajat lainmukaisiksi. Lainsäädännön mukaan vireille tulleiden lastensuojeluasioiden selvittäminen tulee aloittaa seitsemän päivän kuluessa ja lastensuojelun palvelutarpeen selvittäminen tulee saada päätökseen viimeistään kolmen kuukauden kuluttua asian vireille tulosta. Laissa olevat aikarajat ovat ehdottomia.

Vuonna 2020 aluehallintoviraston yhtenä valvontakohteena jatkuu edelleen lastensuojelun lakisääteisten määräaikojen toteutuminen.

 

Lisätietoja:     
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Sosiaalihuollon ylitarkastaja Saku Vaskivuo p. 02905017587.
Asiaa voi seurata sosiaalisessa mediassa tunnisteella #sotevalo2019

 


Päivitetty