Tiedotteet 2017

Ikääntyvien toimintakyvyn tukemisella on erityisen suuri merkitys - Sirkka Jakonen Pielakodin avajaisissa 6.10.2017

Itä-Suomi

Pielakodin avajaiset ajoittuvat meneillään olevalle vanhustenviikolle. Suomessa on vietetty vanhusten päivää jo vuodesta 1954 lähtien. Vanhustenpäivä on lokakuun ensimmäinen sunnuntai ja sitä seuraava viikko on vanhustenviikko, aloitti Sirkka Jakonen juhlapuheensa 6.10.2017 Pielakodin avajaisissa Pielavedellä.

Itä-Suomen väestökehityksen näkökulmasta ikääntyvien toimintakyvyn tukemisella ja parantamisella on erityisen suuri merkitys. Myös lainsäädäntö velvoittaa vanhusväestön toimintakyvyn turvaamiseen. Ns. vanhuspalvelulain tarkoituksena on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia ja toimintakykyä, parantaa osallisuutta ja mahdollisuutta saada laadukkaita, tarpeensa mukaisia palveluja sekä vaikuttaa saamiensa palvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan, totesi Sirkka Jakonen puheessaan.

Nyt avajaisiaan juhlivan Pielakodin esitteessä lukee "Dementiassa ei ole tärkeää se, mitä on unohdettu vaan se, mitä on jäljellä". Toiminnassa korostetaan ihmisarvon kunnioittamista, voimavaralähtöisyyttä, kodinomaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Arvot  kuvastavat tärkeitä toimintaperiaatteita ja ovat hyvin linjassa vanhuspoliittisten tavoitteiden ja vanhuspalvelulain kanssa. Arvot on tärkeä avata ja tehdä näkyväksi toiminnan tasolla.

Pielakoti on koti muistisairaille ja paljon hoitoa ja hoivaa tarvitseville vanhuksille. Muistisairaudella on monet kasvot. Täälläkin kodissa sairaudella on monet kasvot. Silti sairaus ei ole koko ihminen. Sairaus, mikään sairaus, ei saa määrittää ihmistä. Suomessa on 193 000 muistisairasta, yksilöllistä tarinaa. Muistiongelmat ja -sairaudet koskettavat jopa joka kolmatta suomalaista, omien tai läheisen muistivaikeuksien kautta. Sairaus muuttaa elämää, mutta se ei vie elettyjä vuosia, elämänkokemusta ja persoonallisuutta.

Muistisairaassa ihmisessä on aina enemmän tallella kuin hukattuna.

Anna-Mari Kaskisen runon "Ystävyyden talo" sanoin, Sirkka Jakonen toivotti omasta ja Itä-Suomen aluehallintoviraston puolesta onnea ja siunausta Pielakodille.

"Toivon, että tämä koti toimii kohtaamispaikkana, jossa on lämminhenkinen vuorovaikutus ja edistetään eri ikäisten yhteisöllisyyttä."

Sirkka Jakosen juhlapuhe kokonaisuudessan (pdf, 18 kt)

Lisätietoja
ylijohtaja Sirkka Jakonen, p. 029 501 6900, etunimi.sukunimi@avi.fi,
Itä-Suomen aluehallintovirasto

 

 


Päivitetty

Oikopolut