Tiedotteet 2015

Tälle sivulle on koottu vuonna 2015 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Kuitin tarjoamisesta anniskelussa
 

(Lounais-Suomi)

Julkisessa keskustelussa on kyseenalaistettu linjaus siitä, että anniskeluyrittäjän on laadittava ja tarjottava asiakkaalleen konkreettista kuittia myyntitapahtumasta.

Velvollisuus perustuu 1.1.2014 voimaan tulleeseen kuittilakiin. Laki edellyttää, että tavaran tai palvelun ostajalle on tarjottava maksusuorituksesta laadittu kuitti. Lain tarkoitus on harmaan talouden, eli tässä tapauksessa varsinkin ns. ohimyynnin torjunta. Tarjoamisvelvollisuus perustuu siihen, että asiakkaat ja valvovat viranomaiset voivat näin laajemminkin itse havainnoida yrityksen velvoitteiden täyttämistä ja siten torjua ohimyyntiä.

Anniskeluravintoloilla on kuitenkin jo ennen kuittilakia ollut velvollisuus antaa asiakkaille kuitti pyytämättä.

Kuittilakia valvovat Verohallinto, poliisi ja aluehallintovirastot. Yhdessä on linjattu, että asiakkaalle on tarjottava kuitti automaattisesti. Asiakas itse saa päättää, haluaako hän ottaa tämän laaditun kuitin vastaan vai ei. Kuitti on siis aina oltava olemassa ja päätös on asiakkaan. Tämän vuoksi ei riitä, että asiakkaalta vain kysytään haluaako hän kuitin, jos sitä ei ole myös konkreettisesti laadittu. Tällöin asiakkaiden ei olisi mahdollista havaita, viedäänkö maksu lain mukaisesti kirjanpitoon.

Harmaan talouden torjunta on ollut yksi hallituksen kärkihankkeista. Ravintola-alalla on raportoitu esiintyvän harmaata taloutta, jonka torjunnalla voidaan edistää tasapuolisia kilpailuolosuhteita alalla.

Lisätietoja:   yksikön päällikkö Jaska Siikavirta, p. 029 501 8113


Päivitetty