Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Kunnan sosiaalihuollon viranomaistehtäviä ei voi siirtää yksityiselle palveluntuottajalle

Lounais-Suomi

Kunta ei voi ostaa tai ulkoistaa sosiaalityöntekijän virkatehtäviä tai muitakaan sosiaalihuollon tehtäviä, jotka sisältävät julkisen vallan käyttöä. Lainsäädännön mukaan vain virkasuhteessa oleva kunnan viranhaltija voi hoitaa julkisen vallan käyttöä vaativia viranomaistehtäviä.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston tietoon on tullut, että sen alueella on kuntia, jotka ovat ostaneet yksityisiltä sosiaalipalvelujen tuottajilta palveluja, joita voidaan tehdä vain virkavastuulla. Aluehallintovirasto on ohjeistanut alueen kuntia asiasta ohjauskirjeellä.

Julkisen vallan käyttöä sosiaalihuollossa on muun muassa hallintopäätöksen valmistelu, jolla on merkittävä vaikutus päätöksentekoon. Myös palvelutarpeen arviointi sisältää viranomaiselle kuuluvaa harkintavaltaa. Lastensuojelulain mukaisena lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä voi niin ikään toimia vain virkasuhteessa oleva sosiaalityöntekijä.       

Linkki Lounais-Suomen aluehallintoviraston ohjauskirjeeseen    

Lisätietoa sosiaalihuollon viranomaistehtävien määrittelystä on myös 6.6.2019 julkaistussa selvityksessä Sosiaalityön tulevaisuus – Sosiaalityö julkisena hallintotehtävänä (STM:n raportteja ja muistioita 2019:47) (pdf, 2.567 Mt)


Lisätietoja:
sosiaalihuollon ylitarkastaja Tiina Ronkamo, p. 0295 018 130
etunimi.sukunimi@avi.fi
Lounais-Suomen AVI


Päivitetty