Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Kunnille lähetetty ohjauskirje mielenterveys- ja päihdekuntoutujien oikeudesta hyvään asumispalveluun

Lounais-Suomi

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on lähettänyt kunnille ohjauskirjeen, jossa se muistuttaa, että hinta ei saa liiaksi ohjata mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluista tehtävää päätöksentekoa. Kilpailuttamisessa kuntien on huomioitava kuntoutujien erilaiset palvelutarpeet.

Ohjauskirjeen taustalla on Lounais-Suomen aluehallintoviraston saamat yhteydenotot sosiaalialan palvelujen tuottajilta. Ne ovat tuoneen esiin huolensa kuntien mielenterveys- ja päihdeasumispalveluiden kilpailutuskriteereistä ja kilpailutuksen painotuksista. Huolta aiheuttaa hinnalle asetettu suuri painoarvo sekä se, että hoito-, hoiva- ja kuntoutushenkilöstölle on asetettu alhainen vähimmäismitoitus.

Lisäksi aluehallintovirastossa ollaan huolissaan siitä, että viime vuosina epäkohtailmoitusten ja kantelujen määrä on näiden palvelujen osalta moninkertaistunut. Vuonna 2019 useassa toimintayksikössä on ollut vakavia asiakasturvallisuutta vaarantavia epäkohtia ja palvelun laadun ongelmia.

Ohjauskirje on vuodenvaihteessa lähetetty kuntien kirjaamojen kautta perusturvalautakunnille ja -johtajille sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen järjestämisestä vastaaville viranhaltijoille.

Ohjauskirje

Lisätietoa: Marjo Henrichson, puh. 0295 018 164, marjo.henrichson(at)avi.fi


Päivitetty