Tiedotteet 2017

Tälle sivulle on koottu vuonna 2017 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Maistraattien palveluja Verkkomaistraatista

Maistraattien strategian 2016 - 2019 visio on "vuorovaikutteisesti palveleva digitaalinen maistraatti". Strategian mukaisesti maistraatit ovat ottaneet käyttöön asiakkaille suunnatun sähköisen asiointipalvelun, Verkkomaistraatin. Palvelun avulla asiakas voi hoitaa asiansa helposti digitaalisen palvelukanavan kautta. Palvelun tueksi on saatavilla myös puhelin- ja chat-neuvontaa. Tukipalvelu on avoinna arkisin klo 9.00 - 16.15.

Uusia palveluja julkaistiin vuoden 2017 alussa

Tällä hetkellä Verkkomaistraatista asiakkaat voivat sähköisesti ilmoittaa edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä sekä hakea lupia yksityisille edunvalvojille yleisimpiin päämiehen kannalta merkittäviin oikeustoimiin, kuten esimerkiksi omaisuuden panttaamiseen ja metsän tai maa-ainesten myymiseen. Lisäksi Verkkomaistraatista voi hakea eurooppalaista perintötodistusta, jonka avulla perilliset, testamentin toimeenpanijat ja jäämistön hoitajat voivat todistaa asemansa ja valtuutensa toisessa EU:n jäsenvaltiossa.

Maistraattien palveluja ja toimintaa kehitetään lisäämällä vuorovaikutusta ja hyödyntämällä enemmän digitalisaatiota. Palvelujen saantia helpotetaan myös kiinnittämällä entistä enemmän huomiota asiakkaiden tarpeisiin, ohjaamalla asiointia sekä ottamalla asiakkaat mukaan palvelujen kehittämiseen. Verkkomaistraatin palvelutarjonta tulee laajentumaan vuosien 2017 - 2018 aikana. Tavoitteena on tarjota asiakkaille yhä enemmän sähköisiä palveluja, kuten lisää holhoustoimen palveluja sekä myös henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisia palveluja.

Verkkomaistraatti löytyy osoitteesta

https://asiointi.maistraatti.fi/

Lisätietoja
ylitarkastaja Pekka Kortelainen, p. 0295 016 549
projektipäällikkö Antti Lahtela, p. 0295 016 878
etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty