Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Markku Rautio työneuvoston jäseneksi

Itä-Suomi

Markku Rautio.
 Johtaja Markku Rautio

Valtioneuvosto on nimittänyt Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen johtajan Markku Raution työneuvoston jäseneksi 1.4.2018 alkavalle kolmivuotiskaudelle. Työneuvosto on työ- ja elinkeinoministeriön alainen toiminnassaan riippumaton erityisviranomainen, johon kuuluu vähintään yhdeksän sivutoimista jäsentä. Jäsenistä kolme on puolueettomia ja muut jäsenet edustavat työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä.

Työneuvosto antaa lausuntoja työaikaa, vuosilomaa, työturvallisuutta ja eräiden muiden työntekijöiden suojelua koskevien lakien soveltamisesta ja tulkinnasta sekä toimii muutoksenhakuviranomaisena eräissä työsuojelun poikkeuslupa-asioissa. Työneuvoston lausuntoa voivat pyytää tuomioistuin, aluehallintovirasto, työntekijöiden tai työnantajien keskusjärjestö, valtion työmarkkinapolitiikkaa käsittelevä ministeriö, kirkon työmarkkinalaitos, kunnallinen työmarkkinalaitos, Ahvenanmaan maakuntahallitus ja yhteistoiminta-asiamies.

 

Työneuvostoon nimitetyt jäsenet ovat

Puheenjohtaja: 

 • varatuomari Jukka Ahtela, Ahtela Consulting Oy

Lakimiesjäsen (suluissa varajäsenet): 

 • hallitusneuvos Jan Hjelt, työ- ja elinkeinoministeriö 
  (1. ylijohtaja Silja Romo, sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta) 
  (2. hallitusneuvos Liisa Heinonen, työ- ja elinkeinoministeriö) 

Työsuojelukysymyksiin perehtynyt jäsen (suluissa varajäsenet): 

 • johtaja Markku Rautio, Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue 
  (1. neuvotteleva virkamies Jarno Virtanen, sosiaali- ja terveysministeriö) 
  (2. johtaja Antti Janas, sosiaali- ja terveysministeriö) 

Jäsenet (suluissa varajäsenet): 

 • asiantuntija Katja Leppänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK 
  (1. lainopillinen asiamies Mikko Nyyssölä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK) 
  (2. työmarkkinapäällikkö Minna Etu-Seppälä, Palta) 
 • asiantuntija Mika Kärkkäinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK 
  (1. asiantuntija Katja Miettinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK) 
  (2. ryhmäpäällikkö Pekka Kärkkäinen, Teknologiateollisuus) 
 • työmarkkinalakimies Anne Kiiski, Kunnallinen työmarkkinalaitos 
  (1. hallitusneuvos Tuija Wilska, Valtion työmarkkinalaitos) 
  (2. työmarkkinalakimies Jouko Hämäläinen Kunnallinen työmarkkinalaitos) 
 • lakimies Paula Ilveskivi, SAK ry 
  (1. ratkaisupäällikkö Arja Pohjola, PAM ry) 
  (2. lakiasiainpäällikkö Mika Hämäläinen, JHL ry) 
 • lakimies Inka Douglas, STTK ry 
  (1. lakimies Matias Nyman, Tehy ry) 
  (2. lakimies Minna Ahtiainen, Ammattiliitto Nousu ry) 
 • johtava asiantuntija Miia Kannisto, Akava ry 
  (1. lakiyksikön johtaja Jan Degerlund, Suomen Ekonomit ry) 
  (2. neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen, JUKO ry)

 

Lisätietoja

johtaja Markku Rautio,  Itä-Suomen aluehallintovirasto
p. 0295 017 045, etunimi.sukunimi(at)avi.fi,


 


Päivitetty