Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Ohjaus- ja arviointikäynnit mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksiköihin käynnistyvät Itä-Suomessa

Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirasto käynnistää 13.2.2018 ohjaus- ja arviointikäynnit mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksiköihin. Ohjaus- ja arviointikäyntejä tullaan kevään ja syksyn 2018 aikana tekemään noin joka neljänteen Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella olevaan, ympärivuorokautista asumispalvelua toteuttavaan luvanvaraiseen yksikköön.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2016 - 2019 linjaa Valviran ja aluehallintovirastojen valvonnan strategiset päätavoitteet hallitusohjelmakaudeksi. Valvontaohjelman mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden valvonnassa kiinnitetään huomiota erityisesti omavalvonnan toteutumiseen, kuntouttavan työotteeseen, itsemääräämisoikeuden toteutumiseen asumispalveluissa ja järjestäjätahon vastuuseen toiminnan laadusta. Lisäksi käynnillä arvioidaan toimitilojen viihtyisyyttä sekä asianmukaisuutta ja haastatellaan myös asukasta.

Lisätietoja
aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 800 (vaihde)
ylitarkastaja Marita Uusitalo, p. 0295 016 800 (vaihde)
etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty