Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Perintätoimisto Annomen Oy saa jatkaa perintätoimintaa valituksen käsittelyn ajan

Helsingin hallinto-oikeus on 24.1.2020 keskeyttänyt Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen täytäntöönpanon, jolla aluehallintovirasto hylkäsi Annomen Oy:n hakemuksen perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan aluehallintoviraston päätöstä ei pidä noudattaa ennen kuin hallinto-oikeus on ratkaissut asiaa koskevan valituksen tai määrää toisin.

Päätöksen täytäntöönpanon keskeyttäminen tarkoittaa, että Annomen Oy saa jatkaa perintätoiminnan harjoittamista hallinto-oikeuskäsittelyn ajan. Helsingin hallinto-oikeuden keskimääräinen käsittelyaika valtio-oikeudellisissa ja yleishallinnollisissa asioissa on ollut 11 kuukautta vuonna 2019.

Aluehallintovirasto hylkäsi Annomen Oy:n hakemuksen perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin 25.9.2019. Annomen Oy teki kyseisestä päätöksestä aluehallintovirastolle oikaisuvaatimuksen sekä hakemuksen päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämisestä ja kieltämisestä. Aluehallintovirasto keskeytti päätöksen täytäntöönpanon 30.10.2019 oikaisuvaatimuksen käsittelyn ajaksi. Aluehallintovirasto ei muuttanut hylkäyspäätöstä oikaisuvaatimuksen johdosta. Annomen Oy valitti päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 7.1.2020.

Aiemmat tiedotteet Annomen Oy:hyn liittyvistä päätöksistä:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pitää valtakunnallista rekisteriä perintätoiminnan harjoittajista. Perintätoiminnan harjoittamisesta on tehtävä aluehallintovirastolle ilmoitus rekisteriin merkitsemistä varten. Perintätoimintaa saa harjoittaa vain sellainen yksityinen elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö, joka on rekisteröity perintätoiminnan harjoittajaksi.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Sinikka Laaksonen
Ylitarkastaja Risto Pennanen
etunimi.sukunimi@avi.fi
Aluehallintovirasto


Päivitetty