Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Ylijohtaja Terttu Savolainen johtaa pohjoissuomalaisen valtuuskunnan matkaa Saksan Baden-Württembergiin 25.-29.11.2019.

Pohjois-Suomen yhteistyö Saksaan syvenee (Pohjois-Suomi)

 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolaisen johtamassa pohjoissuomalaisessa valtuuskunnassa on mukana 20 eri alojen asiantuntijaa eri kunnista, Oulun yliopistolta, BusinessOulusta, metsähallituksesta, ELY-keskuksesta, elinkeinoelämästä erityisesti matkailun alalta.

Ohjelmassa on digitalisaation, puurakentamisen ja kansallispuistojen yhteistyön sekä koulutuksen, tutkimuksen ja viennin lisäämiseen tähtääviä käytännön tapaamisia ja keskusteluja. Päiväkotien ja koulujen välisen yhteistyön lisäämisestä Pohjois-Suomen ja Saksan Baden-Württembergin välillä käydään konkreettiset keskustelut ja hyväksytään suunnitelmat. Kansallispuistojen kesken on valmisteilla yhteistyösopimus.

Saksan Baden-Württembergin osavaltion pääministeri, ministeripresidentti Winfried Kretschmann vieraili Oulussa 23.-25.9.2019. Pääministeri toi mukanaan 68-henkisen delegaation, jossa oli edustettuna elinkeinoelämän, hallinnon, yliopistojen, korkeakoulujen ja median edustajia. Kretschmann vierailun antina ylijohtajan delegaatio tapaa matkan aikana osavaltion hallituksen korkeaa johtoa ja pääministerin kanslian valtiosihteereitä. Savolainen tapaa myös maapäivien presidentin Muhterem Arasin sekä parlamentin edustaija. Delegaatio tapaa liikenneministerin, opetus- ja kultturiministeriön sekä maaseutuministeriön valtiosihteerin ja tiedeministeriön ja ympäristöministeriön johtoa.

Elinkeinoelämään edustavat delegaation edustajat käyvät uudentyyppisen Think Tank-keskustelun Kyberturvallisuusfoorumiin 2020 osallistumisesta Stuttgartissa Baden-Württembergin sisä-, digitalisaatio- ja migraatioministerin kutsusta.

Kuusi henkilöä delegaatiosta kävi maanantaina tutustumassa Baden-Badenin matkailuun ja Schwarzwaldin kansallispuistoon. Alueidemme välillä pyritään syventämään erityisesti matkailuyhteistyötä. Suunnitteilla on yhteistyösopimus.

Myös puuarkkitehtuurin ja rakentamisen yhteistyötä tiivistetään.

Tänä vuonna on ensi kertaa erillisohjelma Pohjois-Suomen opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille ja koulutusalan toimijoille. Viisi ammattilaista on tutustumassa saksalaiseen koulutusjärjestelmään ja Baden-Württembergin osavaltion hyviin käytänteisiin. Tavoitteena on tiivistää yhteistyötä Baden-Württembergin ja Pohjoisen Suomen päiväkotien ja koulujen välillä.

Perinteiseen tapaan Savolainen tutustuu myös joulutoriin Stuttgartissa yhdessä maapäiväpresidentti rouva Muhterem Arasin kanssa.

 

Lisätietoja:

Ylijohtaja Terttu Savolainen terttu.savolainen@avi.fi +358 50 583 9912

Alueellinen viestintäpäällikkö Alpo Merilä alpo.merila@avi.fi +358 50 396 1466


Päivitetty