Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Rahanpesun valvontarekisteri on nyt avattu

Aluehallintoviraston valvomien yritysten ja yksityisten elinkeinonharjoittajien tulee hakeutua rahanpesun valvontarekisteriin. Rekisteri on nyt avattu osoitteessa https://raksi.avi.fi. Rekisterin sisältö täydentyy sitä mukaa, kun aluehallintovirasto on käsitellyt hakemuksia.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo rahanpesulain noudattamista valtakunnallisesti. Rahanpesulaki velvoittaa aluehallintoviraston valvottavia ilmoitusvelvollisia hakeutumaan rahanpesun valvontarekisteriin, jos liiketoiminta ei edellytä toimilupaa tai ilmoitusvelvollinen ei ole rekisteröityneenä jonkin muun rahanpesulain valvontaviranomaisen rekisteriin. Velvoite on tullut voimaan 1.7.2019, eli kaikkien rekisteröitymisvelvollisten on välittömästi hakeuduttava valvontarekisteriin.

Rahanpesun valvontarekisteri koskee

 • rahoitus- ja sijoituspalveluja tarjoavia tahoja
 • laki-, kirjanpito- ja veroneuvontapalveluita tarjoavia tahoja
 • tavarakauppaa tekeviä tahoja, joiden maksusuoritukset ovat käteisellä vähintään 10 000 euroa
 • taidekauppaa käyviä tahoja, kun maksusuoritus on vähintään 10 000 euroa
 • valuutanvaihtajia
 • yrityspalveluita tarjoavia tahoja.

Yrityspalvelulla tarkoitetaan mm. yhteisön perustamispalveluja, yhteisön vastuuhenkilönä toimimista ja lakisääteisen, hallinnollisen osoitteen tarjoamista.

Yritykset voivat jatkaa toimintaansa normaalisti rekisteröinnin käsittelyaikana

Rahanpesun valvontarekisterin sähköisen hakemuslomakkeen käyttöönotto viivästyi aiotusta, mikä on aiheuttanut ruuhkaa rekisteröintihakemusten käsittelyssä. Aluehallintovirasto on ottanut hakemuksia vastaan kesäkuun lopusta lähtien, ja nyt käsitellyt hakemukset on viety rekisteriin. Hakemuksia käsitellään saapumisjärjestyksessä, ja yritys voi jatkaa toimintaansa normaalisti hakemuksen käsittelyn ajan.

Aluehallintovirasto ei ole rekisterin käyttöönoton viivästymisen vuoksi alkanut vielä valvoa rekisteröitymisvelvollisuutta. Valvontatoimet aloitetaan nyt kun julkinen rekisteri on avattu. Kaikkia rekisteröinnin piiriin kuuluvia kehotetaankin hakeutumaan välittömästi valvontarekisteriin. Aluehallintovirasto voi määrätä rahanpesulain mukaisesti rikemaksun rekisteröitymisvelvoitteen laiminlyönnistä.

Hakemus täytetään aluehallintoviraston sähköisessä asiointipalvelussa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut. Kertaluonteinen rekisteröintimaksu (200-355 euroa) tulee maksettavaksi vasta kun sähköinen hakemuslomake on käsitelty aluehallintovirastossa.

Selvitä aluehallintoviraston lyhyen verkkotestin avulla, onko yrityksesi velvollinen hakeutumaan rahanpesun valvontarekisteriin.  

Mikä rahanpesun valvontarekisteri?

Rahanpesun valvontarekisteri perustuu EU:n neljänteen rahanpesudirektiiviin ja sen pohjalta säädettyyn lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä.

Yritysten rekisteröityminen rahanpesun valvontarekisteriin tehostaa rahanpesun valvontaa. Se myös sujuvoittaa aluehallintoviraston ja yritysten välistä yhteydenpitoa ohjeistuksesta ja tietojen ilmoittamisesta ja keräämisestä. Lue lisää aluehallintoviraston verkkosivuilta: www.avi.fi/rahanpesun-valvonta

Lisätietoa:

 • avi.fi/rahanpesun-valvonta
 • rahanpesu(at)avi.fi
 • Liisa Palola, ylitarkastaja, puh. 0295 016 418
 • twitter.com/AVIrahanpesu
 • Aluehallintoviraston tiedotteet 17.6. ja 2.7.

Päivitetty