Tiedotteet 2017

Tälle sivulle on koottu vuonna 2017 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Sujuuko Mansikin ja Nasun matka turvallisesti? Ammattimaiselle toiminnalle eläinkuljettajalupa aluehallintovirastolta

Eläimiä joudutaan silloin tällöin kuljettamaan paikasta toiseen. Eläimillä on oikeus asialliseen ja turvalliseen matkustamiseen, joten eläinten lastaaminen, purkaminen ja kuljettaminen vaatii kuljettajalta tietotaitoa ja kuljetusvälineiltä vaatimusten mukaista kuntoa. Kun eläinten kuljettaminen on ammatti, on silloin kyseessä kaupallinen eläintenkuljetus.  Eläinten kuljettamista on kaikki eläinten siirrot jollakin kuljetusvälineellä. 

Eläinten kaupallista kuljetustoimintaa harjoittavalla henkilöllä tai yrityksellä tulee olla eläinkuljettajalupa aluehallintovirastosta (AVI). Luvassa mainittujen kuljettajien tulee käydä eläinkuljetusasetuksen mukainen koulutus, suorittaa hyväksytysti pätevyyskoe sekä hakea AVIsta eläinlajikohtaisesta koulutuksesta pätevyystodistus. Eläinkuljetuskoulutukseksi kelpaa myös ammattitutkinto, jonka sisältöön kuuluvat vastaavat opinnot.  Pätevyystodistus tulee olla kuljetettaessa hevos-, nauta-, lammas-, vuohi- ja sikaeläimiä tai siipikarjaa. Muiden eläinlajien kaupalliseen kuljettamiseen riittää koulutuksen osallistumistodistus.

Osallistumistodistuksen tai pätevyystodistuksen kanssa voikin sitten hakea eläinkuljettajalupaa AVIsta. Lupaa haetaan siitä AVIsta, jonka toimialueella luvan hakijan kotipaikka on. Lupia on kahdenlaisia. Lyhyiden eläinkuljetusten lupa oikeuttaa enintään kahdeksan tunnin mittaisiin eläinten kuljetuksiin. Pitkien kuljetusten eläinkuljettajaluvilla voi kuljettaa eläimiä myös yli kahdeksan tunnin ajan.

Lyhyiden kuljetusten eläinkuljettajaluvan saadakseen tulee hakijalla olla kunnossa seuraavat asiat:

  • käytettävissä riittävä ja asianmukainen henkilökunta,
  • henkilökunnalla voimassa olevat pätevyystodistukset tai osallistumistodistukset,
  • tarvittavat laitteet,
  • mahdollisesti todistus kuljetusvälineiden tarkastuksesta ja
  • selvitys toimintamenettelyistä.

Pitkien kuljetusten eläinkuljettajalupaa hakevien on esitettävä edellä mainitun lisäksi

  • voimassa olevat hyväksymistodistukset maantiekuljetusvälineistä, joita aiotaan käyttää pitkiin kuljetuksiin, tai pyyntö läänineläinlääkärille tarkastaa kuljetusväline ja myöntää hyväksymistodistus
  • tiedot menettelyistä, joiden avulla eläinkuljettajat voivat jäljittää ja pitää kirjaa vastuullaan olevien maantieajoneuvojen liikkeistä ja saada koska tahansa yhteyden kuljettajiin pitkien kuljetusten aikana sekä
  • valmiussuunnitelmat hätätilanteita varten.

AVI tarkistaa myös, ettei hakijalla ole eläinsuojelulainsäädäntöön liittyviä rikkomuksia edeltävän kolmen vuoden ajalla. Eläinkuljettajaluvat ovat voimassa enintään viisi vuotta.

AVIen läänineläinlääkärit valvovat yhdessä muiden viranomaisten kanssa eläinkuljetustoimintaa – niin lastausta, kuljetusta kuin lastin purkamista.

Eläinkuljettajalupaa ei tarvita, jos eläinten kuljetusmatka lähtöpaikasta määränpäähän on enintään 65 kilometriä. Samoin eläinten kasvattajat voivat, olosuhteiden vaatiessa, kuljettaa omilla kuljetusvälineillään karjaansa laitumelle.

Lisää aiheesta

AVI
Eläinkuljettajalupa

Evira
Eläinkuljettajalupa
Kuljettajan ja hoitajan pätevyyskoe
Kuljettajan ja hoitajan pätevyystodistus
 

Lisätietoja läänineläinlääkäreiltä:

Etelä-Suomen AVI, vaihde: 0295 016 000
Itä-Suomen AVI, vaihde: 0295 016 800
Lapin AVI, vaihde: 0295 017 300
Lounais-Suomen AVI, vaihde: 0295 018 000
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI, vaihde: 0295 018 450
Pohjois-Suomen AVI, vaihde: 0295 017 500

www.avi.fi


Päivitetty