Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Varatoimitusjohtajalle sakot sihteerin seksuaalisesta häirinnästä

Etelä-Suomi, työsuojelun vastuualue

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi metallialan yrityksen varatoimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana tapahtuma-aikaan toimineen miehen työturvallisuusrikoksesta 25 päiväsakon sakkorangaistukseen. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 11.2.2020.

Tuomio liittyi tapahtumiin yrityksen konttoritiloissa Mäntsälässä maaliskuun ja syyskuun välisenä aikana vuonna 2017. Tuomittu oli käräjäoikeuden mukaan toistuvasti kohdistanut yhtiön naispuoliseen myynti- ja markkinointisihteeriin epäasiallista kohtelua ja häirintää. Kyse oli epäasialliseksi katsotusta koskettelusta ja seksuaalisväritteisistä huomautuksista.

Käräjäoikeus katsoi teon tahalliseksi. Teosta oli aiheutunut työntekijälle työhyvinvoinnin heikentyminen ja terveyshaittaa, josta määrättiin maksettavaksi korvauksena tälle 1 500 euroa.

"Tämän tyyppisessä asiassa, kun häiritsijä on työnantajan edustaja, voidaan tietyin edellytyksin yhtiö tuomita lisäksi yhteisösakkoon. Tässä tapauksessa syyttäjä ei ollut kuitenkaan vaatinut yhteisösakkoa, joten asia ei tullut käräjäoikeuden arvioitavaksi", kertoo työsuojelun lakimies Matti Nissinen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomio 11.2.2020, R 19/3724. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lisätiedot:
Lakimies Matti Nissinen, puh. 02950 16139, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto www.tyosuojelu.fi  

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on tervettä ja turvallista. 


Päivitetty