Kuulutukset

Kuulutukset löytyvät nyt Lupa-Tietopalvelusta

Linkki Lupa-Tietopalveluun ->

Päivitetty

Oikopolut

 

Vesi- ja ympäristölupa-asiat, jotka ovat vireillä, annettu tiedoksi ja ne joista annettu päätös sekä päätösasiakirjat.