› Graafinen versio

Alueellinen liikuntaneuvosto

Jos aluehallintoviraston toimialueella on useampi maakunnan liitto, niin liitot asettavat liikuntaneuvoston yhdessä.


Alueellisessa liikuntaneuvostossa on puheenjohtaja sekä 6–12 jäsentä. Liikuntaneuvostossa ovat edustettuina erilaiset liikuntakulttuurin toimialat, liikunnan kansalaisjärjestöt ja kunnat sekä alueelliset ja kielelliset näkökohdat. Alueellisen liikuntaneuvoston jäseniksi nimetään liikuntapolitiikkaan ja liikunnan eri aloihin perehtyneitä henkilöitä.
Alueellisen liikuntaneuvoston tehtävänä on alueellisen liikunnan ja liikuntapolitiikan kannalta laajakantoisten ja periaatteellisesti tärkeiden asioiden käsittely, kuten

  • lausunnon antaminen aluehallintovirastolle liikuntapaikkojen perustamishankkeiden avustushakemuksista
  • lausunnon antaminen aluehallintovirastolle liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaesityksistä
  • aloitteiden tekeminen ja lausuntojen antaminen liikuntapolitiikkaa ja alueellisen liikuntatoimen edistämistä koskevissa asioissa
  • osallistuminen ministeriön osoittamiin kansainväliseen liikuntayhteistyöhön liittyviin tehtäviin.
Päivitetty

muualla verkossa