Alueellinen toiminta

Aluehallintovirasto (AVI) osallistuu sisäisen turvallisuuden strategian alueelliseen toteutukseen ja tukee seuraavia strategiassa määritettyjä toimenpiteitä:

  • nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen
  • yhteiskunnan ja yksilöiden kriisinkestokyvyn parantaminen
  • uuden teknologian hyödyntäminen ja innovaatiopalvelujen tuottaminen
  • toimivan ohjausjärjestelmän luominen vastaamaan sisäisen turvallisuuden ilmiöihin
  • kuntien ja tulevien maakuntien turvallisuussuunnittelun tukeminen.

 

 

Tietoa alueelta


Päivitetty