Ampumayhdistykset

Ilman aluehallintoviraston (AVI) lupaa ei saa perustaa yhdistystä, jonka toimintaan kuuluu harjoituttaminen ampuma-aseiden käyttöön ja joka ei ole yksinomaan metsästystä varten (yhdistyslaki 4 §). AVIlta haetaan myös lupa yhdistyksen sääntöjen muuttamiseen siten, että yhdistyksen toimintaan kuuluu muun toiminnan ohella ampuma-aseiden käyttöön harjoituttaminen.

Hakemus toimitetaan siihen AVIin, jonka alueella yhdistyksen kotipaikka sijaitsee.

Hakemus on vapaamuotoinen. Hakemusasiakirjan allekirjoittavat yhdistyksen perustajat tai yhdistyksen nimenkirjoittajat.

Hakemuksessa tulee tuoda esiin seuraavat seikat:

1. Yhdistyksen perustaminen

a. Perustamiskirjan allekirjoittajat, heidän henkilötunnuksensa ja kotipaikkansa

b. Yhdyshenkilön nimi ja yhteystiedot

c. Perustamiskirja alkuperäisenä. Perustamiskirjaa ei palauteta, joten se on tehtävä kahtena kappaleena, joista toinen kappale lähetetään yhdistystä rekisteröitäessä patentti- ja rekisterihallitukseen.

d. Säännöt

2. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

a. Istuvan hallituksen jäsenet, heidän henkilötunnuksensa ja kotipaikkansa

b. Yhdyshenkilön nimi ja yhteystiedot

c. Pöytäkirjanote yhdistyksen kokouksesta, jossa on päätetty yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta

d. Säännöt

Hakemuksen käsittely kestää yleensä noin kuukauden. Asian käsittelystä peritään suoritemaksu, jonka suuruus määräytyy Lait ja asetukset -kohdassa olevan maksuasetuksen perusteella.

Päivitetty

muualla verkossa