Arvioinnin toteuttaminen

Vuoden 2017 peruspalvelujen arviointi

Valtakunnallinen ja alueelliset arvioinnit ovat valmistuneet.

Arviointi tehtiin Patio-työkalulla. Valtakunnallinen ja alueelliset arvioinnit on yhdistetty samaan sähköiseen dokumenttiin.

Arvioinnin teemana on yhdenvertaisuus, jota tarkastellaan erityisesti arvioinnin kohteena olevien palvelujen saatavuuden näkökulmasta.

Vuoden 2017 peruspalvelujen arviointikohteet

1. Tasa-arvoinen yhteiskunta

 • varhaiskasvatusoikeuden toteutuminen
 • esi- ja perusopetuksen koulukuljetusten toteutuminen.

2. Hyvinvoiva yhteiskunta

 • perustoimeentulotuen Kela-siirron vaikutukset kunnissa
 • kulttuuripalvelujen saatavuus ja saavutettavuus
 • nuorten osallistuminen ja kuuleminen kunnassa
 • kunnan liikuntapalvelujen tuottamiseen osoittamat taloudelliset resurssit
 • kunnan liikuntapalvelujen tuottamiseen osoittamat taloudelliset resurssit
 • kunnan liikuntapalvelujen tuottamiseen osoittamat henkilöresurssit
 • kirjastopalvelut lasten (alle 16-vuotiaat lapset ja nuoret) lukemisen ja lukutaidon edistäjinä.

3. Turvallinen yhteiskunta

 • valvonnan suunnittelun toimeenpano
 • jälkivalvonnan toteuttaminen
 • omavalvonta
 • valvonnan kustannukset.

 

Tietoa alueelta

Arvioinnin toteuttaminen - Itä-Suomi

Lisätietoja:
kirjastotoimen ylitarkastaja Eeva Hiltunen, p. 0295 016 513
etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty