Asiointi

Aluehallintovirasto (AVI) antaa hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa.  Neuvonta voi koskea tietoa AVIn palveluista ja AVIn tehtäviin kuuluvan asian vireillepanosta, selvittämisestä ja menettelyistä.  Neuvonta on maksutonta.

Tarkat yhteystiedot oman alueesi aluehallintovirastoon löydät Oikopolut-laatikosta oikealta.

AVIt ovat avoinna arkisin klo 8.00–16.15.

Yhteydenotto voi tapahtua:

 • Puhelimitse

 • AVIen puhelinvaihteiden numerot:

  • Etelä-Suomen AVI, puhelinvaihde: 0295 016 000
  • Itä-Suomen AVI, puhelinvaihde: 0295 016 800
  • Lounais-Suomen AVI. puhelinvaihde: 0295 018 000
  • Länsi- ja Sisä-Suomen AVI, puhelinvaihde: 0295 018 450
  • Pohjois-Suomen AVI, puhelinvaihde: 0295 017 500
  • Lapin AVI, puhelinvaihde: 0295 017 300

AVIin soittaminen maksaa asiakkaalle lankapuhelimesta paikallisverkkomaksun (pvm) ja matkapuhelimesta matkapuhelinmaksun (mpm) verran.

 • Kirjaamojen puhelinpalvelu 

  Aluehallintovirastojen kirjaamoilla on käytössään yhteinen puhelinnumero 0295 016 585, jossa palvelllaan suomeksi ja englanniksi.
  Ruotsinkielisiä asiakkaita palvellaan numerossa 0295 016 588.

  Numerossa on käytössä takaisinsoittopalvelu. Jos asiakas ei vastaa takaisinsoittoon, hän saa automaattisesti ilmoituksen tekstiviestillä, ja hänelle soitetaan uudelleen.

 • Postitse viraston ilmoittamaan asiointiosoitteeseen: Etelä-Suomi | Itä-Suomi | Lappi | Lounais-Suomi | Länsi- ja Sisä-Suomi | Pohjois-Suomi

 • Sähköpostitse

Asian vireilletulon varmistamiseksi kannattaa käyttää aluehallintovirastojen kirjaamojen asiointisähköpostiosoitteita henkilökohtaisen sähköpostin sijaan. Sähköpostia lähetettäessä tulee huomioida, että sähköpostiviestit saapuvat AVIin suojaamattomana, joten viestien tiedot eivät ole suojatut sivullisilta. Kirjaamo lähettää Ilmoituksen viestin vastaanottamisesta viraston aukioloaikana.

Suojattu yhteys
Käytä suojattua yhteyttä, kun lähetät aineistoa, joka sisältää salassa pidettäviä tai muuten arkaluontoisia asioita: Suojattu sähköposti 

Sähköpostin liitetiedostot enintään 20 Mt.
Asioitaessa sähköpostin välityksellä, mahdollisten liitetiedostojen enimmäiskoko on 20 megatavua (Mt) yhtä viestiä kohden. Jos liitteet ovat isompia, tulee tiedostokokoa pienentää tai liitteet tulee lähettää useassa eri sähköpostiviestissä. Viestin perillemeno viranomaiselle on lähettäjän vastuulla (Laki sähköisestä asioinnista, 8 §).

Aluehallintovirastojen (AVIen) henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@avi.fi

 • Henkilökohtaisesti virastossa käyden

Henkilökohtaisista tapaamisista sovitaan aina etukäteen. Kysy lisätietoja oman alueesi AVIn puhelinvaihteesta.

Työsuojeluviranomaisten yhteinen valtakunnallinen puhelinneuvonta numerossa 0295 016 620 neuvoo ja ohjeistaa työn terveyteen ja turvallisuuteen sekä työsuhteen ehtoihin liittyvissä asioissa. Lisätietoa Puhelinneuvonta-sivulla.

Alueelliset yhteys- ja asiointitiedot löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Oikopolut -laatikosta oman alueesi AVIn.

Päivitetty