› Graafinen versio

ATOMI - Asiakaslähtöisen toiminnan kehittäminen 2016-2019

       

ATOMI-hankkeen tavoitteena on koota asiakaslähtöisen toiminnan kehittämisen hankkeet, projektit ja toimenpiteet yhden kokonaisuuden alle sekä käynnistää AVIen toiminnan uudistamistyö hallittuna kokonaisuutena siten, että mahdollistetaan AVIen palvelutuotannon muodonmuutos ja toiminnan digitalisointi. Hankkeen johtoryhmän puheenjohtajana toimii Pohjois-Suomen AVIn  ylijohtaja Terttu Savolainen ja varapuheenjohtajana Lounais-Suomen AVIn ylijohtaja Mikael Luukanen. Kaikkiaan atomialaisia on noin 80 kaikista aluehallintovirastoista ja vastuualueilta.

Hanke jakautuu seuraaviin osakokonaisuuksiin:

  • A. Asiakkuudet, palvelukanavat ja palvelumuotoilu
  • B. Palvelujen ja toiminnan digitalisointi
  • C. Tieto johtamisen ja kehittämisen tueksi
  • D.  Aluehallinnon toimintatapojen uudistaminen

 

Päivitetty