Suunnittelu ja seuranta (Netra) -  Lounais-Suomi

Eduskunnan päättämä talousarvio määrittää taloudelliset kehykset aluehallintoviraston (AVI) toiminnalle. AVI toimii kahdeksan eri ministeriön ohjauksessa. Hallinnollisesti viraston toimintaa ohjaa valtiovarainministeriö.

Tulosohjauksessa sovitaan AVIn toiminnan tavoitteista ja määrärahoista sekä varmistetaan toiminnan tuloksellisuus ja laatu. Tulosohjaukseen sisältyy toiminnan seuranta ja raportointi.

Suunnitelmat

Lounais-Suomen aluehallintovirasto tekee strategisen tulossopimuksen valtiovarainministeriön kanssa. Keskeiset tavoitteet, henkilöstökehyksen ja määrärahan sisältävä tulossopimus tehdään hallituskaudeksi ja se päivitetään vuosittain.

Ministeriöiden ja viraston väliset tulossopimukset

Toiminnalliset tulossopimukset

Tulossopimukset 2014

Eviran ja Lounais-Suomen aluehallintoviraston toiminnallinen tulossopimus vuodelle 2014 (pdf, 2 Mt)
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ja Lounais-Suomen aluehallintoviraston tulossopimus 2014 (pdf, 301 kt)

Tulossopimukset 2013

Tulossopimukset 2012

Tulossopimukset 2011

Tulossopimukset 2010

Seurantatiedot

Toiminnan seurantatiedot kootaan tilinpäätökseen ja viraston tuloksellisuusraporttiin. Aluehallintoviraston kirjanpitoyksikön tilinpäätökset löydät oikealta palstalta Oikopoluista.

Toimintakertomukset/tuloksellisuusraportti

Aluehallintovirastot julkaisivat vuosina 2010 - 2011 toimintakertomuksen ja vuodesta 2012 alkaen tuloksellisuusraportin osana kirjanpitoyksikön toimintakertomusta.

 

Osavuosiraportit

Arvioinnit ja selvitykset

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset julkaistaan VTV:n sivuilla.

 

 

Päivitetty