Viraston johto - Etelä-Suomi

Viraston puhelinvaihde, puh. 0295 016 000

Ylijohtaja Merja Ekqvist, puh. 0295 016 271,
Johdon assistentti Taina Kemppi, puh. 0295 016 051

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi

Asian vireilletulon varmistamiseksi suosittelemme käyttämään henkilökohtaisen sähköpostin sijaan asiointiosoitteitamme:

  • Virallinen asiointi (mm. tiedustelut, kantelut, valitukset): ole yhteydessä viraston kirjaamoon, kirjaamo.etela(at)avi.fi
    Kirjaamo ottaa vastaan viralliset asiakirjat, kirjaa ne asianhallintajärjestelmään ja antaa tietoa asiaa hoitavasta viranomaisesta.
  • Työsuojelu: tyosuojelu.etela(at)avi.fi
  • Ympäristöluvat: ymparistoluvat.etela(at)avi.fi
  • Viestintä: viestinta(at)avi.fi
     

Vastuualueiden johtajat ja yksiköiden päälliköt

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 
Johtaja Kristiina Poikajärvi, puh. 0295 016 654

Alkoholihallintoyksikön päällikkö Riku-Matti Lehikoinen, puh. 0295 016 155
Elinkeinovalvontayksikön päällikkö Marko Peltonen, puh. 0295 016 184
Oikeusturvayksikön päällikkö Päivi Kemppi, puh. 0295 016 141
Sosiaalihuoltoyksikön päällikkö Eija Hynninen-Joensivu, puh. 0295 016 121
Terveydenhuoltoyksikön päällikkö Mikko Floréen, puh. 0295 016 484
Ympäristöterveydenhuoltoyksikön päällikkö Eila Kaliste, puh. 0295 016 606
Saavutettavuusvalvontayksikkö Emilia Ojala, puh. 0295 016 479

Pelastustoimi ja varautuminen -vastuualue
Johtaja Tommi Laurinen, puh. 0295 016 144

Ympäristölupavastuualue
Johtaja Veli-Matti Uski, puh. 0295 016 502
Hallintosihteeri Malin Kuurberg, puh. 0295 016 411

Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue
Johtaja Sanna Puura, puh. 0295 016 561
Johdon sihteeri Kirsi Pekkanen, puh. 0295 016 557 

Työsuojelun vastuualue
Vt. johtaja Eerik Tarnaala, puh. 0295 016 370
Median yhteydenotot: puhelin 0295 018 546, sähköposti tyosuojelu.viestinta(at)avi.fi

Hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualue
Hallintojohtaja Satu Koskela, puh. 0295 016 594

Viestintä
Viestintäpäällikkö Johanna Koskela, puh. 0295 016 131
viestinta(at)avi.fi

Päivitetty

oikopolut

lomakkeet