Julkaisut 2017

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2017

PSAVI-alueen nuoret ja nuorisotyö

Tapio Taskinen

Oulu 2017

Aluehallintovirastojen julkaisuja 35/2017
ISSN 2343-3132
(verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-5900-35-4 (verkkojulkaisu)

Lue julkaisu (pdf, 410 kt)

Tiivistelmä:

Raportissa perehdytään kunnalliseen nuorisotyöhön Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat kattavan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella. Raportissa keskitytään nuorisolaissa esille tulleisiin tavoitteisiin ja kunnan tehtäviin painottuen nuorten kasvuun, elinoloihin ja hyvinvointiin sekä niiden edistämiseen.

Raportissa on pyritty hyödyntämään aina tuoreinta saatavilla olevaa asiaan liittyvää tietoa. Hyödynnettyihin aineistoihin sisältyy esimerkiksi kunnille lähetetyn kunnallisen nuorisotyön arviointikyselyn 2016 vastaukset ja erilaisia aineistoja esimerkiksi nuorisotilastot.fi -sivustolta, Tilastokeskukselta sekä Työ- ja elinkeinoministeriöltä. Lisäksi raportissa on mukana Pohjois-Suomen aluehallintoviraston sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustustilastoja. Tilastokeskuksen väestörakennetietokantaa on hyödynnetty tämän raportin väkilukuihin liittyvissä tiedoissa, ellei toisin mainita.

Asiasanat:

Nuorten työpajatoiminta, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa


Päivitetty