Julkaisut 2017

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2017

Satakunnan ja Varsinais-Suomen nuorten elinolokatsaus – tilastokooste lasten, nuorten ja perheiden arjesta ja hyvinvoinnista sekä nuorisopalveluista


Erik Häggman  (Lounais-Suomen aluehallintovirasto)
Antti Pelto-Huikko  (Tutkimus ja Kehitys Ajatustalo Oy),
Tom Tarvainen (Tutkimus ja Kehitys Ajatustalo Oy)

Turku 2016

Aluehallintovirastojen julkaisuja 16/2016
ISSN
2343-3132
ISBN 978-952-5882-06-3

Lue julkaisu (PDF)

Tiivistelmä:

Tähän raporttiin on koottu indikaattoritietoja Satakunnan ja Varsinais-Suomen nuorten ja lapsiperheiden elinoloista ja elintavoista.  Raportissa esitellään myös kuntien nuorisotoimen, työpajojen ja etsivän työn toiminnan tunnuslukuja. 

Raportissa esitellään yhteensä 63 erilaista tilastotietoa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiin, harrastamiseen, työllisyyteen, koulunkäyntiin, rikollisuuteen, talouteen ja tulevaisuusnäkyihin liittyen. Suurin osa tilastoista on kuntakohtaisesti esitetty. Tilastotiedot ovat vuosilta 2011–2016, niiden saatavuudesta riippuen. Tiedot on kerätty keskeisistä valtakunnallisista tietojärjestelmistä (mm. THL:n Sotkanet, Tilastokeskus) sekä osittain myös alueittaisesti toteutetuista hyvinvointikatsauksista.

Tilastointitavoistamme johtuen ihmisten hyvinvointia joudutaan kuvaamaan usein pahoinvoinnin kautta. Poikkeuksena tässä raportissa on Luuppi-kyselyn tulokset, joissa on paljon tietoa myös nuorten elämästä, ajatuksista, toiveista ja tulevaisuuden suunnitelmista. Jatkossa olisi tärkeää, että koota myös laajempaa ja kuvailevampaa kokemustietoa nyt esitettyjen tilastotietojen rinnalle.

Asiasanat:

hyvinvointi, hyvinvointitieto, elinolot, tilasto, indikaattori, nuoret, lapsiperheet, Satakunta, Varsinais-Suomi

 

 


Päivitetty