Julkaisut 2018

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2018

"Läget, lokalen, personalen." - Resultaten av de allmänna bibliotekens användarenkät 2018

Antti Seppänen

Tavastehus 2018

Publikationer från Regionförvaltningsverket 55/2018
ISSN 2343-3132
(Webbpublikation)
ISBN 978-952-5890-86-0 (Webbpublikation)

Läs publikationen (PDF 470 kb)

Referat

Vid ingången av 2017 trädde en förnyad lag om allmänna bibliotek (492/2016) i kraft. I den nya lagen anges de allmänna bibliotekens uppgifter mer noggrant än tidigare. Användarenkäten som nu har genomförts syftar till att ge biblioteken och statsförvaltningen information till stöd för utvecklingsarbetet. Målet har också varit att undersöka den nya lagens genomslag ur biblioteksanvändarnas perspektiv. Enkäten besvarades under perioden 9.4 - 6.5.2018 av sammanlagt 28 824 personer. Av dem besvarade 18 211 webbenkäten och 10 613 besvarade pappersenkäten. Enkätresultaten finns i rapporteringsplattformen på adressen: http://survey.taloustutkimus.fi/dashboard/kirjastot_avoin/.

Resultaten av användarenkäten bekräftar det som tidigare motsvarande undersökningar visat, nämligen att kommuninvånarna överlag är mycket nöjda med biblioteken. Från år till år och i olika enkäter får bibliotekstjänsterna alltid gott betyg (jfr t.ex. Kommunförbundets invånarundersökning eller Nationalbibliotekets tidigare enkäter). Resultaten i den här rapporten ger en riksomfattande översikt. För att hitta utvecklingsobjekt lönar det sig att granska de kommunvisa svaren.

Enkäten gav information om biblioteksanvändarnas beteende. Största delen av dem som besvarade enkäten använder biblioteket på traditionellt sätt, de använder beståndet och vill ha ett lugnt och tyst utrymme. En del deltar också i olika evenemang och utbildningar biblioteket ordnar eller spenderar helt enkelt tid på biblioteket

Ämnesord

biblioteken, användare, kundservice


Päivitetty