Julkaisut 2018

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2018

Etsivä nuorisotyö 2017 - valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kyselyn tulokset

Ruth Bamming
Jaana Walldén

Vaasa 2018

Aluehallintovirastojen julkaisuja 49/2018
ISSN 2343-3132
(verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-5935-36-3 (verkkojulkaisu)

Lue julkaisu (2 600 kt)

Tiivistelmä:

Etsivän nuorisotyön 2017 raportti on kooste opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisesta etsivän nuorisotyön kyselystä vuodelta 2017. Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivän nuorisotyön ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin.

Kyselyssä kootaan tietokokonaisuus, joka sisältää etsivän nuorisotyön asiakastilastot, työntekijätilastot ja tietoja organisaatioista.

Yleensä ensi askel nuorten ja etsivän nuorisotekijän yhteystyössä on nuoren suora yhteydenotto tai yhteydenottopyynnön yhteistyö- tai palveluverkostossa. Etsivät nuorisotyöntekijät olivat yhteydessä 26 420 nuoreen vuonna 2017. Yhteistyö ei aina jatku yhteydenoton tai yhteydenotonpyynnön jälkeen. Viime vuonna 626 etsivää nuorisotyöntekijää tavoitti noin 18 238 nuorta. Tavoitetuilla nuorilla tarkoitetaan tässä raportissa niitä nuoria, joiden kanssa etsivä nuorisotyöntekijä on käynyt keskustelua henkilökohtaisella tasolla, esimerkiksi selvittänyt nuoren kanssa hänen elämäntilannettaan ja tuen tarpeitaan.

Etsivän nuorisotyön tavoittamien nuorten määrä on kasvanut vuodesta 2010 lähtien, ja sen rooli nuorten palvelujärjestelmässä on vahvistunut. Vuonna 2017 tavoitettujen määrä oli hieman pienempi kuin edellisenä vuonna. Etsivän nuorisotyön piirissä on enemmän miehiä kuin naisia. Yhä suurempi osuus nuorista oli ottanut suoraan (osa kavereiden tai sukulaisten avulla) yhteyttä etsiviin nuorisotyöntekijöihin. Suurin osa tavoitetuista nuorista (56 %) on suorittanut vain peruskoulun. Etsivät nuorisotyöntekijät antavat erityisesti tukea nuorille, jotka ovat keskeyttäneet ammatillisen peruskoulutuksen (25 %).

Asiasanat

etsivä nuorisotyö, nuorisotyö, nuoriso, nuorisopolitiikka,


Päivitetty