Julkaisut 2018

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2018

Etsivä nuorisotyö Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella 2017

Virpi Haverinen
Kirsi-Marja Stewart

Oulu 2018

Aluehallintovirastojen julkaisuja 54/2018
ISSN 2343-3132
(verkkojulkaisu)
ISBN-978-952-5900-41-5 (verkkojulkaisu)

Lue julkaisu (PDF 880 kt)

Tiivistelmä:

Etsivän nuorisotyön ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työelämän ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivästä nuorisotyöstä säädetään nuorisolaissa (1285/2016).

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet valtionavustusta etsivälle nuorisotyölle vuodesta 2014 alkaen. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi vuonna 2017 etsivän nuorisotyön palkkakustannuksiin valtionavustusta yhteensä 1 306 800 euroa, josta Pohjois-Pohjanmaalle 961 200 euroa ja Kainuuseen 345 600 euroa. Avustusta myönnettiin 25 toimijalle yhteensä 48,4 henkilötyövuoden palkkakustannuksiin. Vuonna 2017 lähes 95 prosentissa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueen kunnissa oli etsivän nuorisotyön palvelut.

Opetus- ja kulttuuriministeriö kerää vuosittain kyselyllä tietoja etsivästä nuorisotyöstä. Tiedoista laaditaan valtakunnallinen yhteenveto. Tässä raportissa perehdytään vuoden 2017 kyselyn vastausten avulla Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueen etsivän nuorisotyön toimintaan. Kyselyyn vastasivat yhtä lukuun ottamatta kaikki vuonna 2017 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella etsivää nuorisotyötä järjestävät toimijat, yhteensä 24 kpl. Tietoja verrataan sekä alueellisesti Pohjois-Suomen aluehallintoviraston, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien sekä koko maan kesken, että myös ajallisesti aiempien vuosien kyselyvastauksiin. Raportissa kartoitetaan etsivän nuorisotyön toimintaa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella, nuoria etsivän nuorisotyön asiakkaina sekä nuorten sijoittumista palveluihin ja toimenpiteisiin.

Asiasanat:

Etsivä nuorisotyö, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa


Päivitetty