Julkaisut 2018

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2018

Lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan valtionavustuksen käyttö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2017

Tapio Taskinen
Kirsi-Marja Stewart

Oulu 2018

Aluehallintovirastojen julkaisuja 57/2018
ISSN 2343-3132 
(verkkojulkaisu)
ISBN-978-952-5900-42-2 (verkkojulkaisu)

Lue julkaisu (PDF 390 kt)

Tiivistelmä:

Lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan avustamisen tavoitteena on lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien lisääminen, lasten ja nuorten yhteisöllisyyden ja osallistumisen vahvistaminen sekä uusien, monipuolisten elämysten saaminen yhdessä ikäistensä kanssa. Toimintaa voidaan suunnata myös syrjäytymistä ehkäisevään toimintaan sekä monikulttuuriseen harrastustoimintaan paikallisen tarpeen mukaan.

Tässä raportissa selvitetään Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämän lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan valtionavustuksen käyttöä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa kaudella 2017–2018.

Raportin tiedot on kerätty valtionavustusta kaudella saaneiden tiliselvitys- ja toimintaraporteista. Raportissa kartoitetaan lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan toteutumista, avustusta saaneita toimijoita, kerhotoiminnan sisältöä, toiminnan kustannuksia ja rahoitusta sekä toiminnan arviointia. Kauden 2017–2018 tietoja verrataan aikaisempien vuosien tietoihin.

Vuonna 2017 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi 300 000 euroa harkinnanvaraista valtionavustusta lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan. Harrastustoiminnan valtionavustuksella järjestettyä toimintaa toteutettiin 34 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueen kunnassa. Neljässä alueen kunnassa ei ollut harrastustoiminnan valtionavustuksella järjestettyä toimintaa. Valtionavustuksella toteutettiin kaikkiaan noin 550 kerhoa ja 300 leiripäivää, joihin osallistui yli 10 000 lasta ja nuorta.

Asiasanat:

Harrastustoiminta, valtionavustus, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa

 


Päivitetty