Julkaisut 2018

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2018

Lupa muuttua! -hankkeen loppuraportti

Kariluoma Eija
Välimäki Päivi

Hämeenlinna 2018

Aluehallintovirastojen julkaisuja 45/2018
ISSN 2343-3132 (verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-5890-84-6 (verkkojulkaisu)

Lue julkaisu (pdf 1,6 Mt)

Tiivistelmä:

Vuonna 2015 Etelä-Suomen aluehallintovirastossa (ESAVI) oli vallalla normaali valtion päällikkövirastokulttuuri. Aloitteellisuudesta, oman työn kehittämisestä ja asiakaspalvelusta puhuttiin suhteellisen paljon, mutta kulttuurimuutoksen jalkauttaminen oli jäänyt kesken. ESAVI toimii 14 paikkakunnalla ympäri Suomen, mutta suurin osa henkilöstöstä työskentelee kuitenkin Helsingissä, Hämeenlinnassa ja Kouvolassa. Viraston henkilöstömäärä on noin 550. Näissä viitekehyksissä syntyi idea hankkeesta. Viraston ylijohtaja Minna Karhunen ja johdon tuki ideoivat rungon hankkeelle, jonka pohjalta kulttuurinmuutos saataisiin jalkautettua. Yksi osa hankkeen runkoa oli se, että varsinaiset toimenpiteet suunniteltaisiin yhteistyössä henkilöstön kanssa. Hanke alkoi joulukuussa 2015 ja päättyi maaliskuussa 2018. Hankkeeseen saatiin Valtiokonttorin myöntämää KAIKU-rahaa, jolla tuetaan valtionhallinnon työelämän kehittämishankkeita. Hankkeessa oli mukana koko Etelä-Suomen aluehallintovirasto lukuun ottamatta työsuojelun vastuualuetta, jolla oli käynnissä omia kehittämishankkeita.
 
Tähän loppuraporttiin on kerätty hankkeen kokemukset, havainnot ja opit.


Päivitetty