Julkaisut 2018

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2018

Nuorten työpajatoiminta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella vuonna 2017

Tapio Taskinen
Kirsi-Marja Stewart

Oulu 2018

Aluehallintovirastojen julkaisuja 53/2018
ISSN 2343-3132
(verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-5900-40-8 (verkkojulkaisu)

Lue julkaisu (PDF 1 Mt)

Tiivistelmä:

Nuorten työpajatoiminnan tehtävänä on valmennuksen avulla parantaa nuoren, alle 29-vuotiaan henkilön, valmiuksia päästä koulutukseen, suorittaa koulutus loppuun ja päästä avoimille työmarkkinoille tai muuhun tarvitsemaansa palveluun. Nuorten työpajatoiminnasta säädetään nuorisolaissa (2016/1285).

Aluehallintovirastot jakavat vuosittain harkinnanvaraista valtionavustusta nuorten työpajatoiminnan järjestäjille. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi vuonna 2017 nuorten työpajatoimintaan harkinnanvaraista valtionavustusta yhteensä 1 790 200 euroa. Avustusta myönnettiin yhteensä 25 nuorten työpajatoiminnan järjestäjälle, joista osa toimi usean Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueen kunnan alueella.

Opetus- ja kulttuuriministeriö kerää vuosittain nuorten työpajatoiminnan järjestäjiltä tietoja valtakunnallisella työpajakyselyllä. Tässä raportissa perehdytään vuoden 2017 kyselyvastausten avulla Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueen nuorten työpajatoimintaan. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueen vuoden 2017 tietoja verrataan sekä koko maan tietoihin että aiempien vuosien kyselyvastauksissa annettuihin tietoihin.

Asiasanat

Nuorten työpajatoiminta, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa


Päivitetty