Julkaisut 2018

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2018

Satakunnan ja Varsinais-Suomen nuorten elinolokatsaus
Tilastokooste lasten, nuorten ja perheiden arjesta ja hyvinvoinnista  sekä nuorisopalveluista

Antti Pelto-Huikku
Erik Häggman
Niclas Risku

Turku 2018

Aluehallintovirastojen julkaisuja 46/2018
ISSN 2343-3132
(Verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-5882-09-4 (Verkkojulkaisu)

Lue julkaisu  (pdf 13800 KB)

Tiivistelmä:

Katsaukseen on koottu indikaattoritietoja Satakunnan ja Varsinais-Suomen nuorten ja lapsiperheiden elinoloista ja elintavoista.  Raportissa esitellään myös kuntien nuorisotoimen, työpajojen ja etsivän työn toiminnan tunnuslukuja.

Raportissa esitellään tilastotietoa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiin, harrastamiseen, työllisyyteen, koulunkäyntiin, rikollisuuteen, talouteen ja tulevaisuusnäkyihin liittyen. Suurin osa tilastoista on kuntakohtaisesti esitetty. Tiedot on kerätty keskeisistä valtakunnallisista tietojärjestelmistä (mm. THL:n Sotkanet, Tilastokeskus, Aluehallintovirastojen nuorisotilastot).

Asiasanat:

hyvinvointi, hyvinvointitieto, elinolot, tilasto, indikaattori, nuoret, lapsiperheet, Satakunta, Varsinais-Suomi


Päivitetty