Kiinteistönvälitys

Aluehallintovirasto (AVI) pitää rekisteriä kiinteistövälitysliikkeistä ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeistä.

Välitysliikkeen on ennen toimintansa aloittamista rekisteröidyttävä siihen aluehallintovirastoon, jonka alueella liikkeen hallintoa on tarkoitus pääasiallisesti hoitaa.

Välitysliike saattaa olla rekisteröitynyt toisen AVIn rekisteriin, vaikka sen jokin toimipaikka sijaitsisikin toisen AVIn alueella.

AVIsta saa tietoja rekisteriin merkityistä seikoista sekä otteita rekisteristä.
 

Välitysliikerekisteriin rekisteröinnin edellytykset ovat seuraavat:

  • elinkeinonharjoittajalla on oikeus harjoittaa elinkeinoa Suomessa;
  • ilmoituksen tekijä on luotettava;
  • välitysliikkeellä on vastaava hoitaja, jolla on välittäjäkokeessa osoitettu ammattipätevyys (kiinteistönvälitysliikkeen osalta LKV ja vuokrahuoneiston välitysliikkeen osalta LKV tai LVV);
  • vastaava hoitaja on täysi-ikäinen ja luotettava;
  • vastaava hoitaja ei ole konkurssissa eikä hänen toimintakelpoisuutta ole rajoitettu;
  • välitysliikkeellä on riittävän kattava vastuuvakuutus.

Rekisteriin merkitty vastaava hoitaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että välitystoiminnassa noudatetaan hyvää välitystapaa ja että toimintaa muutoinkin harjoitetaan lainmukaisesti.

Vastaavan hoitajan on huolehdittava siitä, että välitysliikkeen palveluksessa ja sen jokaisessa toimipaikassa välitystehtäviä suorittavista vähintään puolella on oltava vastaavalta hoitajalta edellytetty ammattipätevyys (kiinteistönvälitysliikkeissä LKV-pätevyys ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeissä LVV- tai LKV-pätevyys) ja että muillakin välitystoimintaan osallistuvilla henkilöillä on tehtävän edellyttämä riittävä ammattitaito.

Aloitusilmoituksen keskimääräinen käsittelyaika on kaksi viikkoa.

Välitysliikkeen rekisteröintipäätös sekä rekisteritietojen muutokset ovat maksullisia (ks. Maksut).

Tietoa alueelta


Päivitetty