AVI selvittää alueellisia kilpailunrajoituksia

Aluehallintovirasto (AVI) toimii yhteistyössä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa alueellisena kilpailuviranomaisena.

Kilpailulainsäädännön tavoitteena on lisätä talouden tehokkuutta edistämällä kilpailua sekä yksityisellä että julkisella sektorilla ja turvata tervettä ja toimivaa taloudellista kilpailua vahingollisilta kilpailunrajoituksilta.

AVIn tehtävät kilpailuviranomaisena:

  • valvoa kilpailulainsäädännön noudattamista
  • selvittää alueellisia kilpailunrajoituksia toimenpidepyyntöjen perusteella tai Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimeksiannosta
  • valvoa, tutkia ja selvittää alueellisten markkinoiden toimintaa ja kilpailuolosuhteita
  • tiedottaa kilpailuasioista ja antaa informaatio-ohjausta.

Hankintalainsäädännön valvominen ei kuulu AVIn toimivaltaan. Julkisiin hankintoihin liittyvistä ongelmista saa tietoja työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä Suomen Kuntaliiton yhteydessä toimivasta Julkisten hankintojen neuvontayksiköstä.

Julkisten hankintojen ja erityisesti suorahankintojen lainmukaisuutta valvoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Virastolle voi toimittaa vihjeen seuraavia ohjeita noudattamalla: https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/kilpailuasiat/julkisten-hankintojen-valvonta/vihjaa-meille-laittomista-suorahankinnoista/.

AVIn tiedonsaantioikeus kilpailuasioissa

Elinkeinonharjoittajilla ja elinkeinonharjoittajien yhteenliittymillä on tietojenantovelvollisuus kilpailuviranomaisille kilpailunrajoituksen selvittämiseksi. Kilpailunrajoituksia selvittäessään kilpailuviranomaiset käsittelevät yrityksiä koskevia liikesalaisuuksia aina luottamuksellisesti.

AVIn virkamiehellä on oikeus säännösten noudattamisen valvomiseksi toimittaa tarkastus elinkeinonharjoittajan tiloissa.

Tietoa alueelta

Kilpailun valvonta - Pohjois-Suomi  

  • lakimies Matti Pihlajamaa, p. 0295 017 584

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)avi.fi


Päivitetty