Kirjastot

Aluehallintovirastojen tavoitteena ovat laadukkaat kirjastopalvelut, jotka edistävät ihmisten hyvää arkea, osallisuutta ja hyvinvointia. Kirjasto- ja tietopalvelujen merkitys lisääntyy osana alueellista kehitystä ja osaamista.

Kirjastopalvelut ovat lähi- ja peruspalveluja.

Aluehallintovirastot seuraavat ja edistävät kirjastojen toimintaa:
•    kehittämistoiminta-avustukset
•    kirjastohenkilöstön täydennyskoulutus
•    informaatio-ohjaus
•    kansainvälistymisen edistäminen ja matka-avustukset

Aluehallintovirastot arvioivat kirjastopalvelujen saatavuutta ja laatua:
•    tilastojen kokoaminen ja vuosiarviointi
•    peruspalvelujen arviointi ja muut alueelliset arvioinnit

Kirjastotoimen valtionavustuslomake sijaitsee sähköisessä hakujärjestelmässä  Aluehallinnon asiointipalvelu (https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi)

Tietoa alueelta

Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjastotoimen yhteystiedot:                     

Kulttuuriyksikön päällikkö Kristiina Kontiainen, puh. 0295 016 538

Ylitarkastaja Antti Seppänen, muissa tehtävissä 28.2.2021 asti

Ylitarkastaja Raija Valtonen, puh. 0295 016 567

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty