Kuluttaja-asiat

Aluehallintovirasto (AVI) on kuluttaja-asioissa asiantuntija- ja valvontaviranomainen, jonka tehtävänä on edistää tervettä ja toimivaa taloudellista kilpailua sekä kansalaisten taloudellisen turvallisuuden ja kuluttajansuojan toteutumista. AVIn toimilla lisätään kuluttajien luottamusta markkinoiden toimintaan ja parannetaan elinkeinonharjoittajien tasapuolisia toimintaedellytyksiä.

AVIn tehtävät kuluttaja-asioissa:

  • hinnan ilmoittamisen valvonta markkinoinnissa;
  • mittauslaitelain noudattamisen valvonta;
  • matkapaketteja (matkapalveluyhdistelmiä) tarjoavien toiminnanharjoittajien rekisteröitymisen valvonta;
  • kilpailu- ja kuluttajapoliittisten selvitysten tekeminen yhteistyössä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa;
  • tietojen kerääminen Kuluttajatutkimuskeskuksen selvityksiä ja tutkimuksia varten.

Lisäksi aluehallintovirasto on toimivaltainen viranomainen EY-yhteistyöasetuksen mukaisessa hintojen ilmoittamisen valvonnassa. AVI toimii Kilpailu- ja kuluttajaviraston tulosohjauksessa. Mittauslaitelain noudattamisen valvonnan osalta AVI toimii yhteistyössä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKESin kanssa. Kuluttaja-asiat kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan.

Päivitetty