› Graafinen versio

Liikunta

Aluehallintovirastojen liikuntatoimen tavoitteena on alueellisesti edistää väestön liikunnallista elämäntapaa, hyvinvointia, terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä elämänkaaren eri vaiheissa.

Liikunnan asemaa vahvistetaan kunnallisena peruspalveluna ja arkiliikunnan olosuhteita parannetaan yhteistyössä kuntien eri hallinnonalojen kanssa.

Alueellisen liikuntatoimen keskeisiä tehtäviä ovat:

  • liikuntapaikkarakentamisen ohjaus ja tukeminen
  • liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämishankkeiden tukeminen
  • valtakunnallisten ohjelmien alueellinen toteuttaminen
  • terveysliikunnan ja erityisryhmien liikunnan edistäminen
  • alueellisen kansalaistoiminnan ja yhteistyön tukeminen
  • liikunnan peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi
  • lähialueyhteistyö ja kansainvälinen toiminta
  • koulutus ja informaatio-ohjaus
  • monikulttuurisen liikunnan edistäminen.

 

 

 

Lue lisää Minimoi

Tiedotteita

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa

Tietoa alueelta

Liikuntatoimen yhteyshenkilöt Lounais-Suomen aluehallintovirastossa

liikuntatoimen ylitarkastaja Keijo Kuusela, puh. 0295 018 304
- liikuntatoimen valtionavustusasiat, liikuntapaikkarakentaminen, liikuntatoimen peruspalvelujen arviointi, liikuntatoimen kansainväliset asiat ja alueellinen liikuntaneuvosto

liikuntatoimen tarkastaja Tiina Kaijanen, puh. 0295 018 303
- liikuntatoimen valtionavustusasiat, lasten ja nuorten liikunta, terveys- ja kuntoliikunta, erityisliikunta, maahanmuuttajien liikunta

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi

 


Päivitetty

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa