Raportti: Luovan ympäristötoimialan toimintakulttuuri, palvelut ja prosessit


Ympäristöministeriö asetti 19.1.2018 neljän projektin projektikokonaisuuden (palvelukokonaisuus-, luvat ja valvonta-, luonnonsuojelu- sekä YVA ja SOVA -projektit) valmistelemaan tulevan uuden viraston (Luovan) ympäristötoimialaa. Projektikokonaisuuden yhteinen raportti valmistui 22.3.2019 sisältäen suositukset.

Raportti: Luovan ympäristötoimialan toimintakulttuuri, palvelut ja prosessit (3.6 Mt, pdf)

Liitteet:

Liite 1a. Palveluprosessien kuvaukset (285 kt, pdf)
Liite 1b. YVA- ja SOVA -menettelyihin liittyvien prosessien kuvaukset (141 kt, pdf)
Liite 1c. Luonnonsuojeluprosessien kuvaukset (224 kt, pdf)
Liite 1d. Ympäristö- ja vesiasioiden kuvaukset (727 kt, pdf)
Liite 1e. Edistämis- ja erillistehtävien kuvaukset (38 kt, pdf)
Liite 2. Case-kuvaukset (2.5 Mt, pdf)
Liite 3a. Asiantuntijaverkostoja koskevan henkilöstökyselyn tulokset (77 kt, pdf)
Liite 3b. Sisäisten verkostojen muodostaminen ja käytännön toiminta (9 kt, pdf)
Liite 4a. Palvelukartta (379 kt, pdf)
Liite 4b. Palveluiden kuvaukset (67 kt, pdf)
Liite 5. Asiakasvastaavaselvityksen yhteenveto (1.3 Mt, pdf)
Liite 6. Ilmoitusmenettelyjen palvelumuotoilu (37.9 Mt, pdf)
Liite 7a. Benchmarking-selvityksen loppuraportti (1.1 Mt, pdf)
Liite 7b. Benchmarking-selvityksen esittely (355 kt, pdf)
Liite 8. Luovan ympäristötoimialan henkilöstökyselyn tulokset (1.1 Mt,  pdf)
Liite 9. Asiakasvastaavatoiminnan kehittämiseen liittyvän kyselyn tulokset (839 kt, pdf)
Liite 10. Verkkoaivoriihien tulosyhteenvedot (322 kt, pdf)
Liite 11. Sidosryhmätilaisuuksien yhteenveto (2.2 Mt, pdf)
Liite 12. Asiakasvastaavatoiminnon kehittämiseen liittyvän etukäteiskyselyn ja työpajan yhteenveto (453 kt, pdf)
Liite 13. Syksyn 2018 henkilöstötilaisuuksien yhteenvedot (344 kt, pdf)
Liite 14. Ympäristötoimialan tehtäväluokitus (18 kt, pdf)
Liite 15. Luovaa koskevat suositukset jatkotoimenpiteiksi (65 kt, pdf)

Päivitetty