Yleisten kirjastojen valtakunnallinen ja alueellinen kehittämistehtävä

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yleisistä kirjastoista annettiin 2.10.2017. Se tulee voimaan 1. tammikuuta 2018.

Asetuksessa määrää yleisten kirjastojen valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavaksi kirjastoksi Helsingin kaupunginkirjaston.

Yleisten kirjastojen alueellista kehittämistehtävää hoitavat 1.1. 2018 seuraavat yleiset kirjastot:

1) Joensuun kaupunginkirjasto, toimialueena Pohjois-Karjalan kunnat;

2) Kuopion kaupunginkirjasto, toimialueena Etelä-Savon ja Pohjois-Savon kunnat;

3) Lahden kaupunginkirjasto, toimialueena Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymen- 
laakson ja Etelä-Karjalan kunnat;

4) Oulun kaupunginkirjasto, toimialueena Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnat;

5) Porvoon kaupunginkirjasto, toimialueena Uudenmaan kunnat;

6) Rovaniemen kaupunginkirjasto, toimialueena Lapin kunnat;

7) Tampereen kaupunginkirjasto, toimialueena Pirkanmaan ja Keski-Suomen kunnat;

8) Turun kaupunginkirjasto, toimialueena Varsinais-Suomen ja Satakunnan kunnat;

9) Vaasan kaupunginkirjasto, toimialueena Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski- 
Pohjanmaan kunnat. 

Kehittämistehtävät määritellään laissa yleisistä kirjastoista ja niiden sisältöä kuvataan myös lakivalmistelun myötä syntyneessä Lain perustelut -asiakirjassa.

Laki yleisistä kirjastoista
Lain perustelut HE 238 / 2016
Yleisiä kirjastoja koskevat linjaukset OKM:n sivuilla

Tietoa alueelta

Alueellinen kehittämistehtävä - Lappi

Henkilö, jolta saat lisätietoja tämän sivun asioista Lapin AVIn alueella:

- kirjastotoimen ylitarkastaja Vesa Sarajärvi, puh. 0295 017 066

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@avi.fi

 


Päivitetty