Matka-avustus

Kunta voi hakea kirjastohenkilöstölle matka-avustusta kansainvälistymiseen, kansainvälisiin kirjastoalan kokouksiin ja koulutuksiin sekä Suomessa järjestettäviin kansainvälisiin tilaisuuksiin. Hakemukset liitteineen tulee toimittaa sähköisen asiointipalvelun https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/ kautta aluehallintovirastoon hyväksyttäväksi ennen matkaa.

Hakemukseen tulee matkustajan tiedot ja nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön yhteystiedot. Harkinnanvarainen matka-avustus voi kattaa osallistumisesta, yöpymisestä ja matkustamisesta aiheutuvia kustannuksia. Matkakustannusten korvaamisessa noudatetaan valtion matkustussääntöä. Avustus voi kattaa matkan kustannuksista enintään 80 %. Myönnetyt matka-avustukset maksetaan hakemuksessa ilmoitetulle kunnan tilille. Matkan jälkeen aluehallintovirastoon toimitetaan tiliselvitys ja vapaamuotoinen matkaraportti sähköisen asiointipalvelun kautta.

Muutos valtionavustuskäytäntöihin 1.1.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriön esityksen mukaisesti aluehallintovirastot eivät myönnä enää 1.1.2020 alkaen kunnille valtionavustusta kirjastohenkilöstön osallistumiseen kansainvälisiin kirjastoalan kokouksiin ja koulutuksiin sekä Suomessa järjestettäviin kansainvälisiin tilaisuuksiin.

Muutoksen perusteluna on valtionavustuslain (608/2001) 5 §:n noudattaminen sekä pyrkimys lisätä kansainväliseen toimintaan myönnettävän rahoituksen vaikuttavuutta. Kansainvälisen toiminnan painopistettä siirretään ennakolta laaditun suunnitelman mukaisten opintomatkojen toteuttamiseen. 

Lisätietoja: Leena Aaltonen, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 330 344

Sähköinen asiointipalvelu

Valtion matkustussääntö

Tietoa alueelta

Etelä-Suomen AVIn myöntämät kv-matka-avustukset 2018


Päivitetty

lomakkeet