› Graafinen versio

Nuorten tieto- ja neuvontatyö sekä digitaalinen nuorisotyö

Aluehallintovirastot jakavat avustuksia nuorten tieto- ja neuvontatyön sekä digitaalisen nuorisotyön hankkeille. Avustuksen hakijana voi olla kunta, kuntayhtymä, säätiö, yhdistys tai muu nuorisopalveluja tarjoava rekisteröity yhteisö. Avustuksilla edistetään nuorten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä vahvistetaan nuorten yhteisöllisyyttä ja toimintamahdollisuuksien saavutettavuutta. Avustusta voidaan myöntää vuodeksi kerrallaan enintään kolme vuotta kestäviin hankkeisiin.

Nuorisolain mukaan nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ovat osa kunnan nuorisotyötä. Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on, että kaikki nuoret ovat tieto- ja neuvontapalvelujen piirissä. Nuorten tieto- ja neuvontatyössä annetaan laadukasta, luotettavaa ja maksutonta ohjausta erilaisissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kautta tuetaan nuorten kehitystä ja vahvistetaan heidän osallisuutta ja elämänhallintaa. Keskeistä on nuorten osallistuminen työn sisältöjen kehittämiseen sekä monialainen yhteistyö.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti tarjoaa tieto- ja neuvontatyön avustusta hakeville sisällöllistä neuvontaa, ja vastaavasti digitaalisen nuorisotyön kehittämiskeskus Verke tarjoaa hankkeen sisältöön liittyvää tukea digitaalisen nuorisotyön avustusta hakeville. Hakijoita kehotetaan olemaan yhteydessä Koordinaattiin tai Verkeen hakuvaiheessa.

 

Valtionavustukset nuorten tieto- ja neuvontatyö sekä digitaalinen nuorisotyöhön vuonna 2019

 

Lue lisää Minimoi

Tiedotteita

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa

Tietoa alueelta

Nuorten tieto- ja neuvontatyö sekä digitaalinen nuorisotyö - Lappi

Henkilö, jolta saat lisätietoja tämän sivun asioista Lapin AVIn alueella:
- nuorisotoimen ylitarkastaja Marja Hanni, puh. 0295 017 393

Sähköpostiosoiteet: etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty

muualla verkossa

LOMAKKEET

Lomakkeet (avi.fi)

Oikopolut

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa