Organisaatio

Aluehallintoviraston (AVI) toimintaa johtaa ylijohtaja.

Toiminta jakautuu seuraaviin vastuualueisiin: 

  • opetus- ja kulttuuritoimi
  • pelastustoimi ja varautuminen
  • peruspalvelut, oikeusturva ja luvat
  • työsuojelu
  • ympäristöluvat.

Edellä mainittuja vastuualueita ei ole kaikissa aluehallintovirastoissa. Yksi vastuualue voi hoitaa tehtäviä useamman aluehallintoviraston toimialueella. 

AVIen hallintotehtäviä hoitaa keskitetysti Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualue, joka on sijoitettu Etelä-Suomen AVIn yhteyteen. Hallinnon henkilöstö toimii hajautetusti eri toimipisteissä.

Ruotsinkielisen opetustoimen palveluyksikkö (Länsi- ja Sisä-Suomen AVI) hoitaa sille kuuluvia tehtäviä koko Suomen alueella.

Virastokohtaiset organisaatiotiedot löytyvät kyseisen AVIn sivulta.

 

Aluehallintovirastojen organisaatio

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa