Palosuojelurahasto

Kunnat, pelastustoimen alueet ja sopimuspalokunnat voivat saada Palosuojelurahastolta erityisavustusta pelastustoimen kalusto- ja rakennushankintoihinsa.

Aluehallintovirasto (AVI) koordinoi alueen hankinnat ja asettaa avustushakemukset tärkeysjärjestykseen. Päätökset avustuksista tekee Palosuojelurahasto.

Avustusta haetaan Palosuojelurahaston määrääminä aikoina yleensä kerran vuodessa. AVI tiedottaa avustusten hakemisesta tavallisesti vuoden lopussa.

Hakulomakkeet täyttöohjeineen on saatavissa Palosuojelurahaston sivuilta.

Tietoa alueelta

Palosuojelurahasto - Itä-Suomi

  • pelastusylitarkastaja Kai Horelli, p. 0295 016 870 

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)avi.fi


Päivitetty