Pelastustoimi

Aluehallintovirasto (AVI) valvoo pelastustointa sekä pelastustoimen palvelujen saatavuutta ja tasoa toimialueellaan. Lisäksi tehtäviin kuuluu:

 • huolehtia pelastustoimen palvelujen saatavuuden ja tason raportoinnista sisäministeriölle 
 • avustaa sisäministeriötä pelastustoiminnan johtamisessa, tarvittavan tiedon hankinnassa ja tilannekuvan ylläpitämisessä
 • osallistua pelastuslaitosten ja pelastustoimeen osallistuvien muiden tahojen yhteistoimintaa edistävien suuronnettomuusharjoitusten suunnitteluun ja järjestämiseen
 • edistää toimialueellaan eri tahojen yhteistyötä pelastustoimessa.

Tietoa alueelta

Pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueen 

ASIANTUNTIJAT AIHEALUEITTAIN 1.9.2019 

Pelastustoimi

 • palvelutaso, pelastusylitarkastaja Markku Kirvesniemi, p. 0295 016 088
 • toimintavalmiuden valtakunnallinen seuranta, pelastusylitarkastaja Markku Kirvesniemi, p. 0295 016 088
 • suuronnettomuusharjoitukset, pelastusylitarkastaja Mira Leinonen, p. 0295 016 572
 • raja-alueyhteistyö, pelastusylitarkastaja Markku Kirvesniemi, p. 0295 016 088
 • viestintä ja tietojärjestelmät, pelastusylitarkastaja Mira Leinonen, p. 0295 016 572
 • nuohous-, metsäpalo-, säteilyturva- ja öljytorjunta-asiat, pelastusylitarkastaja Mira Leinonen, p. 0295 016 572
 • Palosuojelurahastoasiat, ylitarkastaja Arto Tiukkanen, p. 0295 016 093   
 • kantelut, pelastusylitarkastaja Ilkka Heinonen, p. 0295 016 042
 • lausunnot, ylitarkastaja Arto Tiukkanen, p. 0295 016 093, pelastusylitarkastaja Ilkka Heinonen, p. 0295 016 042
 • ampumayhdistysluvat, ylitarkastaja Arto Tiukkanen, p. 0295 016 093
 • hengenpelastusmitalien myöntäminen, ylitarkastaja Arto Tiukkanen, p. 0295 016 093

kts. myös Henkilöhaku (haku asiasanoilla tai nimellä) avi.fi


Päivitetty