Aluehallintovirasto (AVI) on sosiaalihuollon alueellinen ohjaus-, lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden sosiaalihuollon palvelujen turvaaminen väestölle.

AVI ohjaa ja valvoo sekä kunnallisia että yksityisiä sosiaalihuollon palveluja. Virasto toimii alueensa asukkaiden parhaaksi yhteistyössä kuntien sekä muiden paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa. AVIsta on mahdollista saada ohjausta, jos palveluissa tai laadussa on vakavia puutteita, epäkohtia tai asiasta kohdellaan epäasiallisesti.

AVIn toimintaa sosiaalipalveluissa ohjaavat lainsäädäntö ja AVI toimii yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön (STM), Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ja muiden toimijoiden kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

  • sosiaalihuollon ohjaus ja valvonta
  • yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien luvat ja ilmoitukset  (lupien myöntäminen ja sosiaalipalvelutoiminnan rekisteröinti)
  • kantelujen käsittely.

Tietoa alueelta

Perhe- ja sosiaalipalvelut - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

sosiaalihuollon ylitarkastaja, ryhmävastaava Satu Syrjälä, p. 0295 016 944
- kehitysvammahuolto
- sosiaaliasiamiestoiminta
- lastenvalvojan tehtävät (isyys, elatus, huolto- ja tapaamisoikeudet)

sosiaalihuollon ylitarkastaja Sirkka Koponen, p. 0295 016 912
- yksityinen sosiaalipalvelutoiminta, luvat ja valvonta

sosiaalihuollon ylitarkastaja Marena Paahto. p. 0295 016 846
- lastensuojelu
- muut lasten ja lapsiperheiden sosiaalipalvelut (ei lastenvalvojapalvelut)

tarkastaja Satu Siitari, p. 0295 016 871
- yksityisten ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti, neuvonta ja laskutus

sosiaalihuollon ylitarkastaja Anu Hyppönen, p. 0295 016 655
- vanhustenhuolto
- vammaispalvelut
- sosiaalihuollon valmiusasiat

sosiaalihuollon ylitarkastaja Marita Uusitalo, p. 0295 016 951
- päihdehuolto
- mielenterveyspalvelut
- toimeentulotuki ja aikuissosiaalityö
- sosiaalipäivystys
- YVA (sosiaalihuolto)
- lähisuhdeväkivallan ehkäisy
- kuntouttava työtoiminta
- sosiaalihuollon valmiusasiat

suunnittelija Helena Valentin, p. 0295 016 952
- romaniasiat
- etniset asiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi:  013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690


Päivitetty