Sosiaalipalvelut ja perheasiain sovittelu


HUOM! PDF-lomakkeiden avaus, täydennys ja tulostus tapahtuu parhaiten  Mozilla Firefox- ja Google Chrome -selaimilla.
 

|Erikoistumiskoulutus| Potilasasiakirjat | Toimintakertomus Perheasiain sovittelu |

* Sähköinen asiointipalvelu (Valvira.fi)

Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien lupa- ja ilmoitusasioiden sähköinen asiointipalvelu on tarkoitettu sekä aluehallintovirastojen että Valviran luvalla toimiville palveluntuottajille. Sähköinen asiointipalvelu ohjaa hakemuksen toimivaltaisen lupaviranomaisen käsiteltäväksi.

Sähköisessä asioinnissa voi:

  • hakea uutta lupaa tuottaa yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja
  • tehdä palvelutuotannon muutoksiin liittyviä, luvan muutosta koskevia hakemuksia
  • tehdä lupaan liittyviä ilmoituksia
  • tehdä aluehallintovirastolle ilmoituksen terveydenhuollon itsenäisestä ammatinharjoittamisesta
  • seurata helposti hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyn tilannetta.

Myös päätökset ja tiedot rekisteröinnistä tulevat sähköiseen järjestelmään.

* Jos sähköistä asiointipalvelua ei voida käyttää, silloin kirjalliset asiakirjat lähetetään oman alueen aluehallintovirastoon.

Yksityiset luvanvaraiset sosiaalipalvelut

Yksityiset ilmoituksenvaraiset sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelujen yhteiset lomakkeet

Erikoistumiskoulutus

Potilasasiakirjat

Toimintakertomus

Perheasiain sovittelu

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä aluehallintovirastossa löydät tietoa täältä (http://www.avi.fi/web/avi/tietosuoja).

Päivitetty