Koetekniikat

Parantamisen (Refinement) periaate edellyttää, että eläinkoe kokonaisuudessaan ja siinä tehtävät toimenpiteet on suunniteltava siten, että eläimelle aiheutuva kipu, tuska, kärsimys tai pysyvä haitta vältetään tai sen määrä jää mahdollisimman vähäiseksi.  Tekniikoiden hyvä hallinta on tärkeä keino turvata eläinten hyvinvointia. Hyvinvointia voidaan edistää myös parantamalla eläinten elinympäristöä esimerkiksi häkkikavereiden tai pesä- ja virikemateriaalien avulla.

Asianmukaiseksi katsotut menettelytavat koe-eläintoiminnan alalla on kerrottu kansainvälisillä suosituksilla ja ohjeistuksilla. Nämä toimivat perustana lautakunnan arvioinnille siitä, mikä kussakin tapauksessa on asianmukainen tai paras toimintamuoto. Koetekniikoita kehitetään jatkuvasti. Lautakunta varmistaa lupahakemuksia käsitellessään, että eläimille tehtävät toimenpiteet toteutetaan eläimen hyvinvoinnin kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

 

Päivitetty